Wieringen

1: Hendrik Pietersz Platvoet, zoon van Pieter Pietersz Platvoet (zie Texel nr. 4.4), gedoopt (NG) op 22 april 1798 te Den Hoorn, Texel, getuige: Antje Hendrik Boon. Hendrik is uit hoofde van eenige zoon finaal vrijgesteld van de Nationale Militie. Hij is arbeider, zeeman en remplacant in schutterlijke dienst, woont in Hippolytushoef. Op 3 mei 1829 huwt Hendrik te Wieringen met Maartje Asjes, geboren ca 1809 in Hippolytushoef, dochter van N.N. en Geertje Asjes. Maartje wordt in haar geboorteacte een onecht kind genoemd, omdat de vader niet bekend is, of omdat moeder Geertje de naam van de vader niet wil noemen. Ook in latere acten komt de naam van de vader niet voor. Maartje draagt dan ook de achternaam van haar moeder. Maartjes vader is volgens sommige bronnen waarschijnlijk Nan Mostert. Volgens andere gegevens is de vader wel getrouwd geweest met Geertje.
Uit een huwelijksbijlage afgegeven door de burgemeester en ambtenaar van de burgerlijken stand van Wieringen, op getuigenis van Nan Poel en Sijmon Dovis, blijkt dat beide echtelieden te onvermogend zijn om de
kosten van zegels als andersins tot hun huwelijk vereijscht te kunnen dragen.
Hendrik overlijdt op 14 maart 1858 in Hippolythushoef
des smorgens ten negen ure, waarvan de volgende dag aangifte wordt gedaan door Jacob Bijl, veldwachter, oud 41 jaar en IJsbrand Schagen, arbeider, oud 57 jaar, beiden geburen van Hendrik. Maartje overlijdt op 18 januari 1882 in Westerland des morgens ten acht ure, waarvan dezelfde dag nog aangifte wordt gedaan door haar 52 jarige zoon Pieter Platvoet, schipper en de 53 jarige veldwachter Gerrit Mante. Uit dit huwelijk:

1 Pieter, geboren 16 augustus 1829 te Wieringen (zie 2.1);

2 Neeltje, geboren op 23 november 1830 te Wieringen;

3 Maartje, geboren op 13 april 1833 te Wieringen;

4 Antje, geboren op 28 augustus 1834 te Wieringen, huwt op 13 april 1856 te Wieringen met Jacob de Boer, geboren op 10 februari 1829 te Wieringen, zoon van Jan de Boer en Grietje Krolen, arbeider;

5 Geertje, geboren op 13 augustus 1836 te Wieringen, huwt op 10 januari 1863 te Winkel met Jan Amels;

6 Albert, geboren op 15 december 1837 te Wieringen;

7 Cornelis, geboren op 8 maart 1840 te Wieringen (zie 2.7);

8 Klaas, geboren op 21 maart 1842 te Wieringen (zie 2.8);

9 Trijntje, geboren op 12 maart 1844 te Wieringen, woont op 12 maart 1844 in Hippolytushoef, huwt op 24 december 1865 te Wieringen met Cornelis Erkelens, geboren ca 1833 te Brielle, zoon van Cornelis Erkelens en Klazina van der Waal, arbeider;

10 Neeltje, geboren op 13 oktober 1847 te Wieringen, woont op 13 oktober 1847 in Hippolytushoef.

 

In de politiebladen vinden we in 1878 op pagina 227 nog een opsporingsverzoek.

 

128. PLATVOET, Teunis, oud 21 jaren, polderwerker.
Deze personen is door de arrond.-regtbank te Winschoten tot subsidaire cellulaire gevangenisstraf veroordeeld van 1 dag wegens mishandeling.

De officier van justitie te Winschoten verzoekt opsporing, en ten uitvoerlegging der straf, zullende na bekoming bericht de stukken onmiddellijk worden toegezonden.

 

6.5: Hendrik Platvoet, Hein, zoon van Dirk Platvoet (5.1), geboren 14 september 1917 in Amsterdam, elektrotechnicus, huwt op 27 november 1947 in Amsterdam met Johanna Frederika Pfann, geboren 1 augustus 1921 in Amsterdam. Hein is een begenadigd schilder en tekenaar.

Uit dit huwelijk:

1 Johannes Daniël Eduard, Han, geboren in 1949 in Amsterdam (zie 9.1);

2 Dirk, geboren in 1954 (zie 9.2).

7.1: Cornelis Platvoet, Cor, zoon van Cornelis Platvoet (6.2), geboren in 1948, huwt op 14 oktober 1971 met Martha Johanna Schrijver. Uit dit huwelijk:

1 Tjarda Adema, geboren op 17 augustus 1976 te Haarlem, huwt op 9 april 2009 in Hoofddorp met Jelmer Adema, *14-9-1977 Voorschoten, zoon van Sjoerd Dominicus Adema, *17-11-1946 in Makkum, leraar vrije school onderbouw, en Agatha Barbera Huitema, *21-5-1951 in Bolsward, verpleegkundige psychiatrie. Kinderen: 1 Bente Adema, dr, *29-6-2009 in Hoofddorp; 2. Merle Adema, *2-4-2013 Hoofddorp;

2 Jelger, geboren op 31 maart 1980 te Heemstede (zie 10.2).

Zaanstad

 

Oliemolen De Platvoet

 

Door onderzoek naar molens van Ron Couwenhoven werd in de gemeente Zaanstad, Noord-Holland, de oliemolen De Platvoet ontdekt. De molen werd in het jaar 1632 gebouwd, ten oosten van de weg, achter het nieuwbouwwijkje De Paradijsvogel. Op 9 november van dat jaar kreeg Westzaner Cornelis Wilemsz Spaens de windbrief voor deze molen uitgereikt.

Oliemolen De Platvoet, waarschijnlijk een bijnaam, was een achtkantige bovenkruier met schuur van het type stellingmolen.

 

Lang zou De Platvoet niet in Westzaan blijven staan, want in 1640 verkocht Spaens de molen voor 1230 Gulden aan Cornelis Pietsz Schilp uit Wormerveer. In zijn opdracht werd De Platvoet in Westzaan afgebroken en op een erf aan de Zaan ten noorden van Wormerveer herbouwd. De molen kreeg daar de naam De Kikker. Hij bleef er tot 1887 in bedrijf.

 

Enkele jaren na de afbraak van De Platvoet werd er op de plek in Westzaan een nieuwe oliemolen gebouwd, die de naam De Sint Pieter kreeg. Maar deze molen bleef echter ook bekend onder de naam De Platvoet.

 

(Bron: 250 Zaanse molens, R Couwenhoven, 2001, blz 84.)

De Platvoet

na de herbouw in Wormerveer.

aquarel G Mol

Tekstvak: Tekstvak:

Wanneer de Sint Pieter is gebouwd is niet gevonden. Hij wordt voor het eerst genoemd in het jaar 1670. In dat jaar op 22 juni liet Pieter IJsbrantsz Bout de molen tegen brand verzekeren in een assurantiecontract: “Pieter IJsbrantsz Bout, voor de dubbele oly molen St.Pieter ofte Platvoet

 

Al in 1712 werkte Arent Pietersz Fijn met de molen Het Varken in Koog aan de Zaan en zou zijn bedrijf steeds verder uitbreiden. Uiteindelijk had hij naast De Lazarus en Het Varken nog vijf molens in bedrijf: De Blauwe Arend, Jasper en Vogelstruys in Westzaandam, De Bonte Hen aan de Kalverringdijk tegenover Zaandijk in Oostzaandam en De Sint Pieter of Platvoet in Westzaan.

 

Op 14 juni 1727 werd in Zaandam-West de collectieve brandverzekering het Olieslagerscontract opgericht. In deze verzekering konden de in de oliemolens aanwezige goederen en handelswaren tegen brand worden verzekerd. Gerrit Krey trad op die dag met De Platvoet toe tot deze verzekering. De officiële naam van de molen werd niet eens gebruikt. Op 1 juli 1733 zou er nog een verzekering worden opgericht. Dit olieslagerscontract, zoals dat toen heette, was speciaal bedoeld voor de molens zelf. Op 1 juni 1934 trad Gerrit Krey toe tot deze verzekering, met “de mooie de Sint Pieter, alias Platvoet

Op 17 mei 1794 werd de molen geveild. De aanbieding werd als volgt omschreven: “Een hechte dubbele olymolen, genaamd de St.Pieter of Platvoet, staande en gelegen in de Krabbelbuurt, even beoosten de huijzen”. De molen werd echter niet verkocht. Kort daarna kwam de molen onderhands in bezit van Gerbrand Dekker. Hij betaalde maar liefst een bedrag van 6000 gulden voor de molen. Waarschijnlijk nam hij ook stukken land over.

Gerbrand Dekker werkte tot begin 1806 met de molen. Op 21 januari van dat jaar bood Dekker De Sint Pieter te koop aan. De aankondiging van de veiling vermeldde het volgende over de opslagcapaciteit van de molen: “Berging voor 90 lasten zaad, 270 aamen oly en 40.000 koeken in 5 kassen.” Ook deze veiling staakte, maar kort daarop verkocht Dekker de molen toch onderhands en el aan Gerben en Pieter Sijnes van der Goot. De twee broers waren afkomstig uit het Friese Akkrum. Zij zouden tot 1814 met de molen actief zijn.

Op 14 juni 1814 lieten de beide heren Van der Goot de brandverzekering annuleren. Kort daarop werd De Sint Pieter gesloopt.

 

Hoe de molen aan zijn bijnaam Platvoet komt is helaas niet bekend.

In zijn boek Zaanse Windmolens (1939) schrijft Pieter Boorsma daarover: In welke betekenis deze bijnaam moet worden opgevat, is niet uit te maken. Misschien heeft de molen ongewoon lage penanten gehad, zodat het van verre leek of hij op den grond stond. Mogelijk is ook dat een naambord, waarop de beeltenis van den Heilige, de bijnaam veroorzaakt heeft. In dat geval kan allicht gedacht worden aan den voetvorm van den afgebeelde persoon, welke mogelijk te groot en te plat is geweest.”

Pieter Boorsma heeft echter nooit ontdekt dat er eerder op het erf van de Sint Pieter een molen heeft gestaan met de naam De Platvoet. Dat de naam iets met den voetvorm van een bij de molen betrokken persoon te maken heeft is gezien de ontdekkingen in de Platvoetgeschiedenis wel waarschijnlijk, maar verder is zijn opvatting niet correct.

 

Bronnen:

Duizend Zaanse molens, P Boorsma 1939

Gedenkboek van het olieslagerscontract, 1912

aquarellen

1974

Oostenrijkse 

landschappen

 

 

6.4: Dirk Platvoet, zoon van Dirk Platvoet (5.1), geboren op 1 december 1912 in Amsterdam, huwt op 22 juni 1939 met Pieternalla Bijl, Nellie, geboren op 14 mei 1915 in Amsterdam. Dirk en Nellie zijn beide Nederduits Hervormd. Dirk wordt in 1941 agent van politie in Rotterdam (bron: Nationaal Archief, Den Haag). Hij overlijdt op 14 februari 1978 Rotterdam en Nellie op 24 april 2002 in Rotterdam. Uit dit huwelijk:

1 Dirk, (zie 8.1).

2.1: Pieter Platvoet, zoon van Hendrik Platvoet (1), geboren 16 augustus 1829 te Wieringen, schippersknecht, huwt op 27 september 1857 te Wieringen met Tetje Vregat, geboren 6 januari 1834 te Wieringen, dochter van Jacob Jacobsz Vregat en Neeltje Hendriks Annes. Kinderen:

1 onbekend;

2 onbekend;

3 onbekend.

 

2.7: Cornelis Platvoet, zoon van Hendrik Platvoet (1), geboren 8 maart 1840 te Wieringen, gedoopt op 19 april 1840 te Hippolytushoef, arbeider, woont op 8 maart 1840 in Huis 44 te Hippolytushoef, huwt op 13 mei 1866 te Wieringen met Dieuwertje Heijblok, geboren 2 maart 1842 te Sint Maarten, dochter van Cornelis Heijblok (*20.02.1821, Wieringen, †30.11.1884, Wieringen) en Maartje Gladvoetjes (of Gladpootjes) (*12.10.1818, Schagen, † 19.05.1891, Den Helder). Kinderen (4) onbekend'

2.8: Klaas Platvoet, zoon van Hendrik Platvoet (1), geboren op 21 maart 1842 op Wieringen, huwt met Christina Smits, geboren op 7 augustus 1844 in Den Helder. Klaas overlijdt op 19 november 1908 in Amsterdam en Christina overlijdt daar op 7 augustus 1929. Uit dit huwelijk:

1 Dirk, geboren op 24 februari 1879 in Den Helder (zie 5.1)

2 Hendrik (?), woont in Amsterdam.

3 Maartje, geboren op 4 maart 1886 in Amsterdam, huwt op 9 januari 1907 in Amsterdam met Herman (Hein) de Wit, geboren in 1880 in Amsterdam. Maartje overlijdt op 10 maart 1953 in Amsterdam en Hein in 1967 in Amsterdam.

5.1: Dirk Platvoet, zoon van Klaas Platvoet (2.8), geboren op 24 februari 1879 in Den Helder, bootsman (zeeman), huwt op 5 november 1903 in Amsterdam met Abbe Lodewijk, geboren op 17 september 1880. Dirk en Abbe zijn beide Nederduits Hervormd. Dirk overlijdt op 4 maart 1976 in Amsterdam als gepensioneerd baas S.M.N. Uit dit huwelijk:

1 Klaas, geboren op 10 juli 1905 (zie 6.1);

2 Cornelis, geboren op 5 december 1906 in Amsterdam (zie 6.2);

3 Baudina Klazina, geboren op 5 juli 1908, huwt met Hendrik de Vries. Hendrik overlijdt in 1975 en Baudina op 18 feruari 1999. Uit dit huwelijk: 1 Johan de Vries, 2 Dick de Vries, 3 Abbe M de Vries, 4 Baudina Klasina (Diny) de Vries en 5 Jaap H de Vries;

4 Dirk, geboren op 1 december 1912 in Amsterdam (zie 6.4);

5 Hendrik, Hein, geboren 14 september 1917 in Amsterdam (zie 6.5).

6.1: Klaas Platvoet, zoon van Dirk Platvoet (5.1), geboren op 10 juli 1905, huwt met Jeannette Gerardina Bergen. Klaas overlijdt op 9 januari 1955 en Jeanette op 9 april 1999. Uit dit huwelijk:

1 Jeannette Gerardina, Netty, huwt met Gerrit Siebenga. Uit dit huwelijk: 1. Elisabeth Catharina (Ellen) Siebenga (*1972) en 2. Jeannette Gerardina (Annette) Siebenga (*1975);

2 ELisabeth, Lies, huwt met Ron Veltmaat en overlijdt op 26 oktober 2002. Uit dit huwelijk: 1. Klaas Veltmaat (*1975).

6.2: Cornelis Platvoet, zoon van Dirk Platvoet (5.1), geboren op 5 december 1906 in Amsterdam, huwt op 23 september 1946 met Sofia Elisabeth Brinkman, geboren op 23 juli 1915 in Amsterdam. Cornelis overlijdt op 10 mei 1976 in Hoofddorp en Sofia op 25 oktober 1979 in Amstelveen. Uit dit huwelijk:

1 Cornelis, geboren in 1948 (zie 7.1);

2 Jan, geboren op 29 augustus 1952 in Amsterdam. Partner Corina Duijnker

8.1: Dirk Platvoet, zoon van Dirk Platvoet (6.4), huwt op 23 november 1971 met C H M,  Margriet Storm, geboren op 27 mei 1949. Uit dit huwelijk:

1 Jeroen;

2 Maarten, geboren op 27 januari 1976,  (zie 11.2).

9.1: Johannes Daniël Eduard Platvoet, Han, zoon van Hendrik Platvoet (6.5), geboren op 11 juni 1949 in Amsterdam, hoger elektronicus, huwt op 2 maart 1973 in Purmerend met Wilhelmina Emma (Wilma) Kuijper, geboren in 1950 in Edam. Uit dit huwelijk:

1 Mark,

2 Leonie.


9.2: Dirk Platvoet, zoon van Hendrik Platvoet (6.5), geboren op 10 december 1953, bioloog, huwt op 8 oktober 1982 in Purmerend met Dienke Cazemier, journaliste, en gaat in Middelie wonen.

Uit dit huwelijk:

1 Carlijn, geboren in 1985, partner van Anton Rurup. Kinderen:

    1. Eefje *2014; 2. Duco Anthonie *2017;

2 Lisa Martine, geboren in 1990, partner van Stijn Aarnink.

11.2: Maarten Platvoet, zoon van Dirk Platvoet (8.1), geboren op 27 januari 1976, huwt op 12 januari 2001 met Jennifer

Molegraaf, geboren 27 mei 1976. Uit dit huwelijk:

1 Jori Dirk Wouter, geboren 15 mei 2001;

2 Céline Vera Margriet, geboren 24 september 2005.

1982

2012

Rubrieken:

24

25

27

28

30

31

32

33

29

Tekstvak:

27

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

Onder de titel ‘Opnieuw’ verschijnen er in NRC-Weekend artikelen over opnieuw gemaakte foto’s. In de editie van 20 oktober 2012 ging het om de trouwfoto van Dirk en Dienke Platvoet-Cazemier uit 1982. Die is in 2012 opnieuw gemaakt in dezelfde outfit en op dezelfde locatie. Het artikel belichtte ook nog de tijd tussen deze twee foto’s. Dienke trof Dirk in zijn stamcafé De Boffer in Purmerend. Na sluitingstijd ging ze bij hem aan de toog zitten. Na een kwartier vroeg Dirk al: “bij mij of bij jou?!”. Ze was een bleu meisje, maar ging er toch op in, maar wel bij haar, dan had ze het tenminste zelf in de hand. Dirk is niet meer weggegaan. Na een jaar kochten ze samen een  huis in Middelie, maar niet alvorens te trouwen. De trouwjurk was speciaal gekocht voor 300 gulden. Dirk had zijn kleding daar op aangepast. ”Om twee het stadhuis in, om half drie weer buiten! Na dertig jaar maken we elkaar nog steeds aan het lachen!”

26

10.2: Jelger Platvoet, zoon van Cornelis Platvoet (7.1), geboren op 31 maart 1980 te Heemstede, bakker, heeft sinds oktober 2013 een samenlevingscontract met Annabel Gravestein, *14-2-1985 in Delft, dochter van Herbert Gravestein, *8-2-1950 in Rotterdam, boekhouder, en Sophia Johanna Koster, analiste, *12-9-1957 in Den Haag.

Uit dit partnerschap:

1 Frederique, geboren op 22 september 2014;

2 Tijn, geboren en overleden op 28 december 2015;

3 Isabelle, geboren op 9 mei 12017.

33

34

35

36

37

38

39

41

43

44

46

42

45

40