Platvoet in Enschede 5

4e generatie (vervolg)

8.1: Lambertus Johannes Platvoet, zoon van Bernardus Platvoet (4.4), geboren 5 september 1844 in Enschede, schoenmaker, huwt op 16 oktober 1873 in Oldenzaal  met Cristina Johanna Heerink, geboren op 24 juni 1845 in Oldenzaal. Het gezin woont aan de Haverstraat (A321) 15, het ouderlijk huis. Lambertus overlijdt op 17 juli 1901. Christina vertrekt naar het H J van Heekplein 5.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Jacoba, geboren op 18 augustus 1874 in Enschede, overlijdt op 28 februari 1889 in Enschede en aldaar begraven op het RK Kerkhof;

2 Gerhardus Bernardus, geboren op 9 oktober 1875 in Enschede (zie 14.2);

3 Bernardus Johannes, geboren op 14 december 1876 in Enschede, schoenmaker. Hij vertrekt op 23 februari 1893 naar Baardwijk (NB). Hij overlijdt op 18 december 1900 in Enschede, 24 jaar oud. Hij is op 22 december begraven op het RK Kerkhof in Enschede;

4 Bertha Johanna, geboren op 12 januari 1880 in Enschede, winkelierster, huwt  op 14 oktober 1903 te Enschede met  Johannes Gerhardus Eshuis, geboren op 9 juni 1876 in Oldenzaal, bakker. Berta overlijdt op 3 januari 1926 in Enschede en Johan overlijdt op 4 december 1937 in Enschede;

5 5 Jacobus Bernardus Johannes, Jacob, geboren op 25 juli 1878 te Enschede. Jacob overlijdt op 13 november 1880 te Enschede, 2 jaar oud.

6 Jacobus Christiaan, Jacob, geboren op 25 maart 1881 in Enschede, stoffeerder, komt op 26 juli 1899 terug uit Nijmegen en vertrekt weer op 30 april 1901, nu naar Haarlem. Hij heeft ook in Den Haag gewoond, want daar komt hij op 16 november 1904 van terug naar de Haverstraat. Hij woont op gegeven moment bij zijn moeder aan het Van Heekplein 5.

7 Berendina Christina, geboren op 1 januari 1883 te Enschede, huwt op 02.05.1906 te Enschede met Martinus Nolbertus Mulders, geboren in 1877 in Den Helder, handelsreiziger. Zij woont ook een tijd aan de Langestraat 10, ;

8 Johannes Lambertus, Johan, geboren op 22 juli 1884 in Enschede (zie 14.8);

9 Christina Johanna, geboren op 13 april 1888 te Enschede. Zij overlijdt op 21 maart 1889 te Enschede, 11 maanden oud.

In den gevel van het huis van Mej. de Wed. L.J. Platvoet-Heerink in de Haverstraat alhier is een steen ingemetseld met het inschrift: “Het eerste huis na den brand van 7 Mei 1862”.  Hier verrees na den grooten brand van Enschede het eerste huis uit de puinhopen.Thans na ongeveer vijftig jaren zal dit huis door een ander worden vervangen. Men is met het afbreken reeds begonnen. Het is afkomstig uit Alstätte. Toen de thans overleden eigenaar in 1862 zijn huis door het vuur had verloren, begaf hij zich onmiddellijk naar Alstätte en kocht daar van de familie Klümper voor afbraak het geraamte en de pannen van een boerenwoning voor 125 gulden. Vier dagen na den brand kwam deze afbraak, geladen op een karavaan van ongeveer 25 Alstätter wagentjes, onze stad binnen. Daarop lag het huis van de heer Platvoet. Laatsgenoemde heeft de voerlui flink getracteerd en deze keerden hoogst voldaan naar huis terug na eerst nog de ruïnes van het ongelukkige Enschede te hebben bekeken.

Nu werd met spoed aan het opbouwen begonnen en slechts 21 dagen na den brand werd het huis, hoewel nog niet geheel voltooid, reeds door de bewoners betrokken. De groote “niendeur” bleef ook hier in Enschede bestaan, doch verdween wegens een verbouwing  in 1875.

Het schijnt, dat dit naar Enschede overgebrachte huis dagteekent uit 1825; althans bij het afbreken deze dagen is een dakpan gevonden met het opschrift: “Bernardus Lindebaum i, Gronau 1825”, zeer waarschijnlijk de naam van den pannenleverancier.

De dakpan benevens de  bovengenoemde steen zijn door Mej. Platvoet welwillend afgestaan aan de Oudheidkamer alhier (zie afbeeldingen)

Merkwaardig is het, dat dit oude huis thans weder te Twekkelo (nabij Enschede, red.) wordt opgebouwd. Het nog geheel gave eikenhouten geraamte met pannen is gekocht door den landbouwer Schukkert te Twekkelo en zal eerlang weer als boerenwoning dienst doen. Weinige huizen zullen een dergelijken “bewogen” levensloop hebben.

1902, Haverstaat, Enschede.

Geheel rechts de winkel van Lambert Platvoet

1902, bouwplan Haverstaat 23, Enschede.

 

8.2: Carel Platvoet, zoon van Bernardus Platvoet (4.4), geboren op11 november 1855 in Enschede, schoenmaker, huwt op 29 mei 1890 in Oldenzaal met Johanna Maria Hazewinkel, geboren op 10 november 1859 in Oldenzaal. Zij wonen aan de Haverstraat A325. Uit dit huwelijk:

1 Johanna Susanna, geboren op 22 november 1891 in Enschede, huwt op 26 juni 1922 in Oldenzaal met Marinus Antonius Reuver, geboren in 1889 in Losser, onderwijzer. Johanna overlijdt op 3 februari 1939 in Buurse (O) en is aldaar begraven op het RK Kerkhof;

2 Susanna Johanna, geboren op 3 juli 1893 in Enschede, huwt op 16 augustus 1921 in Denekamp met Johannes Hendrikus Mensink, geboren in 1882 in Denekamp, schilder. 

De krant Tubantia plaatst op 20 juli 1911 een artikel van J J van Deinse dat gaat over het eerste huis dat na de brand in 1862, waarbij nagenoeg heel Enschede afbrandde, weer is opgebouwd. In het boekje "De Brand op 7 mei 1862 na 50 Jaren Herdacht" van het Comité tot Herdenking, bestaande uit JJ van Deinse, J Beukers, CJ Snuif, J Stroink en A Benthem, uit 1912, vinden we dit artikel ook.

Een factuur van schoenmaker Lambert Platvoet uit 1880 voor de heer Arnold Gräs (Nol Graas), die aan de Veenstraat woonde, in het oldste hoes van Enschede.

 

Rubrieken:

24

25

27

28

30

31

32

33

29

Tekstvak:

36

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

26

Haverstaat, Enschede.

 

8.1.4 Bertha Johanna Eshuis-Platvoet

33

34

35

36

37

38

39

41

43

44

46

42

45

40

8.1.6 Berendina Christina Mulders-Platvoet

8.1.5 Jacobus Christiaan Platvoet

Schoenlepel, L.J. Platvoet, Haverstaat 15, Enschede. “Uitsluitend prima Schoenwerk”. Foto: André Cool, Zuid-Afrika

 

Carel Platvoet, schreef op 18 april 1903 een referentie voor zijn schoenmakersknecht Martinus Groothuis, die al 8 jaar bij hem in dienst was.

 

De kaart is in bezit van Ans Groothuis-Bult en Martinus was de grootvader van haar man. 

Ans zelf is de kleindochter van

12.4 Berendina Hendrika Platvoet

en Hermanus Johannes Antonius Bult.