Platvoet in Enschede 4

  ca 1927, briefhoofd

Uit het huwelijk van Gerard Platvoet en Aleida Morsink:

1 Gerrit Johannes, Gait, geboren op 17 mei 1874 te Enschede, voerman, ongehuwd. Als  zijn vader en moeder van de Veenstraat 113 vertrekken naar het Gronauschevoetpad 86, gaat hij aan de Veenstraat 35 wonen en daarna bij zijn broer, Albert (10,3). Bekend is dat Gait erg trilde. Soep eten was voor hem erg moeilijk, want als de lepel zijn mond had bereikt was die bijna leeg. Toen zijn beide broers Johan en Albert begin jaren vijftig, vorige eeuw, naar het rusthuis St. Jozef in Delden verhuisden, verhuisde Gait mee. Hij bracht daar zijn laatste jaren door.

1942,

Gait aan de Blijdensteinlaan 66, Enschede

 1939, Johannes Gerrit Platvoet en

Johanna Hendrika Geerdink

ca 1924

Gerardus Platvoet

met 28 van zijn kleinkinderen

Er is een vermelding gevonden van een Platvoet, die kastelein was in de tapperij gevestigd in het eerste pand van de Lange Huus””. De Lange Huus waren 32 arbeiderswoningen, voor 1884 door Van Heek gebouwd, gelegen naast het buitenhuis van de heer Roesingh aan de Hengelosestraat, op de plaats waar nu de winkels staan, tussen de Wagelerstraat en de Westerstraat. Het is het eerst voorbeeld van woningbouw door de textielfabrikanten. Waarschijnlijk stonden de huizen iets dichter op het midden van de straat dan de winkels nu. De zijstraten zijn aangelegd om de huizen die achter de bestaande ‘Lange Huus’ zijn gebouwd, bereikbaar te maken.

 

  1 = Gerhardus Platvoet (4.6)

  2 = Betsie Platvoet [9.7]

  3 =

  4 =

  5 = Lida platvoet [9.7]

  6 =

  7 =

  8 = Johan [9.5]

  9 =

10 =  Dinie Platvoet, 9.6-4 (?)

12 =

13 =

14 =

15 = Truus Platvoet, 9.6-2

16 = Albert Platvoet, 14.5

17 = Henkie Platvoet [9.7]

18 =

19 = Hermien Platvoet, 9.6-6 (?)

20 = Lidy platvoet [9.5]

21 =

22 =

23 =

24 = Annie Platvoet [9.5]

25 =

26 =

27 =

28 =

29 =

6.1 Hendrikus Johannes Platvoet, Hendrik Jan, zoon van Carolus Platvoet (3.3), geboren op 10 mei 1845 in Enschede, trouwt op 13 mei 1875 in Enschede, hij is dan net 30 jaar geworden, met de 29- jarige Jacoba Aleida Tönis van beroep fabriekarbeidster, geboren en RK gedoopt op 11 september 1845 in Enschede, dochter van Wilhelmus Tönis en Elisabeth Horstink. Hendrik Jan is net als zijn vrouw fabrieksarbeider. Blijkens de (standaard) huwelijksakte is er geene stuiting tegen het voorgenomen huwelijk ons bekend en kunnen de huwelijkskandidaten dus verklaren dat zij elkander tot echtgenoten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijksen Staat verbonden zijn.  In 1876 krijgt het echtpaar een dochter en in  1880 schenkt Jacoba, dan zonder beroep, het leven aan “een kind van het mannelijke geslacht. Zoals gebruikelijk bevalt zij thuis aan de Veenstraat, wijk C. De vader, dan 34 jaar oud, is nog steeds fabrieksarbeider. Bij de aangifte van de geboorte van de nieuwe telg neemt hij twee getuigen mee die eveneens tot het grote leger der proletariërs behoren: Jannes Schildkamp (34 jaar) en Jan Scholten (32 jaar), beiden eveneens fabrieksarbeider. Ook deze getuigen kunnen niet schrijven. Jacoba Aleida overlijdt op 21 januari 1880 op 34 jarige leeftijd. Het echtpaar is 5 jaar getrouwd geweest.

Hendrik Jan trouwt in 1885, hij is dan 40 jaar, voor de tweede keer met Johanna Kleisman. Hij is op dat moment wever en woont aan de Kottendijk 88. Hij overlijdt op 1 juni 1905. (Hij heeft een opmerkelijke voorkeur getallen die eindigen op 0 of 5.) Hij is dan 60 jaar, volgens de overlijdensakte nog steeds fabrieksarbeider en woont met zijn tweede vrouw aan de Reudinkstraat 26. Zijn overlijden wordt aangegeven door Johannes Bernardus Overmaat (57 jaar en klompenmaker) en de 34-jarige meubelmaker Albertus Christiaan ter Pelle. Uit dit huwelijk:

1 Geertuida Elisabeth, geboren op 13 april 1876 in Enschede, weefster, trouwt op 13 juni 1901 met Johannes Albertus Marinus Kuipers, geboren in 1871 in Lonneker, fabrieksarbeider en vertrekt naar de Kottendijk 128. Zij is lid van de Maria-Congregatie. Zij overlijdt op 6 juni 1939 in Enschede en is aldaar op 10 juni begraven op het RK Kerkhof

2 Wilhelm Karel, geboren op 5 januari 1880 in Enschede (zie 11.2)

 

6.2 Johannes Platvoet, Jan, zoon van Karel Platvoet (3.3), geboren op 24 mei 1847 in Enschede, trouwt op 18 april 1872 te Enschede met Hermina Maria Klensman, geboren op 28 november 1843 in Lonneker. Jan is fabriekarbeider en woont aan de Pollendijk, D nr 85. Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Aleida, dr, geboren op 20 maart 1873 in Enschede, trouwt in 1900 te Enschede met Johan Grondman;

2 Karel Hermannus, zn, geboren op 9 januari 1875 in Lonneker;

3 Leida Geertruida, dr, geboren op 21 maart 1878 in Lonneker;

4 Johanna Hermina, dr, geboren op 13 juli 1881 in Lonneker, trouwt in 1906 met Jacubus Johannus Marinus Termijtelen.

5 NN. Het echtpaar doet aangifte bij de Burgerlijke Stand van de geboorte van een levenloos vrouwelijk kind op 27 december 1886.

 

7.1: Johannus Joseph Platvoet, zoon van Hendrikus Platvoet (3.5), geboren op 2 augustus 1879 in Oldenzaal, huwt met Gerritdina Smit, geboren in 1883 in Markelo. Johannes overlijdt op 5 en is begraven op 9 april 1956 op de RK Begraafplaats, Hengeloseweg, Oldenzaal. Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Hendrika, geboren in 1903 in Oldenzaal, huwt met Jan Eshuis, geboren in Hengelo;

2 Hermannus Hendrikus Johannes, geboren in 1904 in Oldenzaal, (zie 12.2);

3 Hendrik Johan, geboren in 1906 in Oldenzaal, (zie 12.3);

4 Berendina Hendrika, geboren in 1908 in Oldenzaal, huwt met Hermanus Johannes Antonius Bult;

5 Maria Johanna, geboren in 1911 in Oldenzaal, huwt met Herman Johan Bult. Herman overlijdt in 1992 en Maria in 1995.

6 Johannes Joseph, geboren in 1913 in Oldenzaal (zie 12.6);

7 Alberta Antonia, geboren in 1914 in Oldenzaal, huwt met Jozef Quinten;

8 Antonius Bernardus, geboren in 1917 in Oldenzaal (zie 12.8);

9 Gerritdina Bernardina, geboren in 1920 in Oldenzaal, huwt met, Antonius Johannes Mulder. Gerritdina overlijdt in 2004;

10 Johanna, geboren in 192?  in Oldenzaal, huwt met Johan Derksen;

11 Gerrit, geboren in 192?  in Oldenzaal (zie 12.11).

 

7.2: Gerhardus Antonius Platvoet, zoon van Hendrikus Platvoet (3.5), geboren 29 november 1881 in Oldenzaal, huwt met  Hermina Gezina Rosens, geboren in 1882 in Weerselo. Gerardus overlijdt op 4 en is begraven op 7 juli 1942 op de RK Begraafplaats, Hengeloseweg, Oldenzaal.Uit dit huwelijk:

1 Hendrikus Lambertus Gerhardus, geboren in 1907 in Oldenzaal (zie 13.1); 

2 Maria Geertruida Hermina, geboren in 1910 in Oldenzaal;

3 Lambertus Clarisius Johannes, geboren in 1913 in Oldenzaal;

4 Geertruida Maria Johanna, geboren in 1916 in Oldenzaal;

5 Aleida Gerarda Jeanne Margartha, Lidy, geboren op 15 mei 1920 in Amersfoort, huwt met Theo Butterhoff, geboren in Lonneker, heeft een kleine meubelwinkel in Velp. Lidy overlijdt op 7 juli 2008 in Velp.

Tekstvak:

2 Johannes Gerrit, Johan, geboren 1 september 1875 te Enschede, trouwt op 30.05.1900 te Enschede met Johanna Hendrika Geerdink die in de familie de bijnaam de Koolhaas draagt.  Zij staat namelijk bekend als nogal gierig. Ze kan weinig missen en nodigt daarom bijna nooit familie uit. Als op een nieuwjaarsdag enkele familieleden (o.a. neef Albert 1918) op hun ronde langs ooms en tantes toch bij tante Johanna langs mogen komen, treffen zij bij hun vertrek in de keuken op het fornuis een pan aan. Nieuwsgierig geworden wat de zuinige Johanna wel niet te eten heeft, zit er zowaar een mooie aangebraden haas in. Dat had tante Jo heimelijk verzwegen. Om haar een poets te bakken heeft de familie de haas toen stiekem meegenomen. Sindsdien wordt ze de Koolhaas genoemd. Zij wonen aan de Veenstraat 105. Het echtpaar heeft geen kinderen. Johan is huisschilder, of zoals op zijn briefpapier staat vermeld, Meester Schilder en Behanger.

Hij is medeoprichter van de RK Bond van Schilderspatroons 'St Lucas', bestuurslid van het RK Ziekenhuis in Enschede, penningmeester bij het Katholiek Centraal Armenbestuur en sinds 23 april 1926 Kerkmeester van de St. Jacobus-parochie in Enschede. Johan was drager van het pauselijke Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice. Hij bracht zijn oude dag door in het St. Josef Rusthuis aan de Molenstraat 1 in Delden, samen met de boers Gait en Albert. Hij overlijdt op 13 december 1955 in dit rusthuis en is op 16 december op het RK Kerkhof in Delden  begraven ;

3 Johanna Maria, geboren op 29 januari 1878 te Enschede. Zij verblijft van 22 november 1898 tot 26 januari 1901 in Bocholt. Zij huwt op 10 mei 1906 te Enschede met Gerardus Ludovicus Lambertus Harmsen, geboren in 1880 in Arnhem.  Bij dit huwelijk geeft zij als haar beroep caféhoudster op. Niet bekend is of zij in het café van haar vader werkzaam is. Omdat uit overlevering bekend is dat de Platvoeten “bijna allemaal een café hadden” (!?) is het waarschijnlijker dat ze zelf een café heeft. Haar man Gerard is op het moment van zijn huwelijk, net als zijn vader, werkzaam bij het spoor. Hij is spoorwegbeambte, zijn vader is remmer. Johanna woont a.o. aan de Deurningerstraat 18;

4 Henrika Johanna, geboren op 28 april 1880 te Enschede. Zij komt op 5 mei 1903 vanuit Oldnzaal en  huwt op 6 augustus 1903 in Enschede met Johannes Bernardus Overmaat, geboren in 1877 in Doetinchem, timmerman. Daarna vertrekt ze op 24 augustus 1903 naar Lonneker;

5 Gerardus Albertus, geboren op 14 april 1882 te Enschede (zie 10.5);   

6 Albertus, geboren op 18 april 1884 aan de Gronauschestraat 76 te Enschede (zie 10.6);

7 Hendrik Martinus, geboren op 24 februari 1887 te Enschede (10.7);

8 Jan, geboren op 1 april 1889 te Enschede, overleden aldaar op 30 augustus 1890, 1 jaar oud.

Rubrieken:

24

25

27

28

30

31

32

33

29

Tekstvak:

35

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

26

33

34

35

36

37

38

39

41

43

44

46

42

45

40

Lange Huus, Hengelosestraat Enschede