Inleiding

Al was de naam Platvoet voor mij als kind soms wat lastig, toch groeide er al vroeg een bepaalde fascinatie voor en een sluimerende wens ooit eens naar de familiegeschiedenis te kijken.

 

Genealogie of stamboomonderzoek kent tegenwoordig een brede belangstelling en op internet zijn daarom vele bronnen te vinden. Zo vond ik mijn startpunt in de

zoektocht naar de bronnen van de Platvoetfamilie bij de familiegeschiedenis van Leo Platvoet (zie Enschede,

8e gen. 35.3).

De informatie, die het daarop volgende speurwerk in archieven van gemeenten opleverde, gaat soms heel ver, terwijl in andere gevallen de info niet verder reikt dan wat op internet is gevonden en je moet volstaan met downloaden en opslaan ervan. Soms heb je zelfs het geluk dat je bijzondere memorabilia vindt.

 

Begin 2005 zijn alle Platvoeten, die toen in het telefoonboek stonden, aangeschreven met het verzoek hun genealogische gegevens ter beschikking te stellen. Dat leverde de ontbrekende informatie op over de laatste eeuw.

Enkelen hadden al een eigen stamboom opgezet en hebben die welwillend ingebracht. Contacten met

nazaten in België, Duitsland en de USA, leverde ook veel enthousiaste medewerking op.

 

Alle gegevens zijn verwerkt in deze website. Er zijn nu 935  ‘Platvoeten’ opgenomen. De site geeft inzicht in de genealogie van een groot aantal familieleden. Het licht hier en daar ook een tipje op van de sluier die vaak over het turbulente leven en maatschappelijke omstandigheden van mensen ligt. Zo krijgt men een redelijk inzicht in de samenstelling van de verschillende familietakken en hun generaties.

Er tekende zich daarbij een opmerkelijke conclusie af. Je zou verwachten dat alle lijnen van de verschillende

takken naar één stamvader leiden. Er zijn echter aanwijzingen, die een andere conclusie rechtvaardigt. Het blijkt dat de naam Platvoet op diverse plaatsen in noordwest Europa onafhankelijk van elkaar is ontstaan. Deze takken kennen geen bloedverwantschap. Zo zijn er afzonderlijke takken van Platvoet te vinden in Leuven, op Texel, in Borculo, Deventer, Groningen en het Duitse Ascheberg. In Enschede is de naam weliswaar niet ontstaan, maar is daar wel het meest uitgedijd. 

 

Een tweede conclusie betreft de naam Platevoet. In alle takken zijn spellingvarianten van de naam Platvoet gevonden. Platevoet leek aanvankelijk ook een spellingvariant te zijn, maar heeft vrijwel zeker een eigen oorsprong (zie Familienamen).

Alle gevonden informatie is in deze site ondergebracht en zo ontstaat er een prachtig beeld van de familieverbanden.

Maar het roept hier en daar toch ook weer vragen op vanwege ontbrekende duidelijkheid. Het verhaal is dus zeker niet compleet. Het is een stand van zaken waarin regelmatig aanpassingen plaats vinden of nieuwe gegevens worden toegevoegd.

 

Albert Platvoet (Enschede, 8e gen. nr. 33.2)

Rubrieken:

3

4

5

6

7

8

9

Tekstvak:
Tekstvak:

3

 © a platvoet

Tekstvak: