Topografische bronnen

Topografische bronnen

 

Gaf het boekje 'Oost-Nederlandse Familienamen' van B J Hekker en D Taat uit 1996 al enkele plaatsen aan waar de naam Platvoet te vinden is, de resultaten van onderzoek in het kader van de Platvoet Geschiedenis maken het topografisch overzicht compleet.

 

1.   Leuven. Hier is de naam Platvoet weliswaar niet verbonden aan een bepaald huis of plaats, maar komt de naam op diverse plaatsen in deze stad en ten oosten daarvan van voor.

 

2.   In Hilvarenbeek was in de 14e eeuw sprake van het goed van Platvoet. Ook vinden we daar enkele eeuwen later Jacobus Platevoet en Jacoba Plaetevoet.

 

3.   In de gemeente Deventer vinden we tegenwoordig een woonwijk De Platvoet, vernoemd naar het vroegere familiehotel De Platvoet. Hier leefde al rond 1380 Herman Platvoet.

 

4.   Er is bij Borculo nog steeds een Platvoetsdijk. In de 17e eeuw is hier sprake van ene weerth op den Platvoet. In de 18e eeuw worden in de herberg Den Platvoet aan genoemde dijk de markevergaderingen gehouden. Platvoet komt op diverse historische kaarten van oost Nederland voor.

 

5.   In de gemeente Groningen loopt nog steeds het Platvoetspad naar de Platvoetbrug. Bij Dorkwerk lag vroeger namelijk het Platvoetshuis.

 

6.   Er is een erve Platvoet in Ascheberg bij Münster (D). Al in 1500 is deze bekend als 4e Kolonat Platvoet, groot 90 Morgen land, ook aangeduid als Platvoet Dorf.

 

7.   Er is nog een erve Platvoet even buiten Ascheberg. Het is tegenwoordig een drafpaardenfokkerij. Maar al rond 1650 spreekt men over deze locatie als Platvoet in Pöppinck.

      In 1691 spreekt men van "den Kotten Platvoet". Het oorspronkelijke kleine erf groeit door toegevoegde erfpacht uit tot het 25e Kolonat Platvoet, groot 282 Morgen land.

 

8.   Er ontstaat in Vlaanderen en in de omgeving van Duinkerken de naam Platevoet. Aangenomen wordt, dat voet hier staat voor voorde, een doorwaadbare plaats in een beek of rivier.
In het Midden Nederlands Woordenboek staat het woord
Platvorde.
Platvorde, Platvoorde of Platvoerde komt in 1312 voor in Oudenaarde (ten zuiden van Gent B). Het is samengesteld uit het bijvoeglijke naamwoord plat en het zelfstandig naamwoord voorde. Plat betekend ondiep, zacht of week en voorde betekend doorwaadbare plaats. Het is dus een bepaalde plaats en de naam komt alleen voor als toenaam: Woitijn de meyere Justaes van Platvoerde.

 

9.   Er is een Platvoet-ditch, een afwateringskanaal ten behoeve van landbouwgrond, in Shelby County, New Jersey, USA. Het is vernoemd naar een nazaat van emigranten uit Enschede of Texel.

 

10. In april 2015 werd nog een straatnaam Platvoet ontdekt in Epe. De naam is afkomstig van een boerderij in Vaassen.

      Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Epe (Kampen IJsselakademie 2002).

 

Al deze familietakken en de locaties waar zij leefden en leven zijn terug te vinden op de betreffende pagina´s.

 

De genoemde topografische bronnen en alle andere plaatsen waar de naam is gevonden, zijn nog eens in onderstaand overzicht naar jaartal van eerste vermelding gerangschikt. De pijl geeft aan dat de betreffende tak op dit moment nog nazaten heeft. Een vraagteken (?) wil zeggen dat nazaten niet bekend zijn.

Tekstvak:

Rubrieken:

Herkomst van de naam

3

4

5

6

7

8

9

Tekstvak:

6

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak: