Rubrieken:

24

25

26

27

28

30

31

32

33

29

Tekstvak:

39

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

33

34

35

36

37

38

39

1943

 Brandstoffenhandel

 Firma A.Platvoet

Zuiderspoorstraat 19-21

 Enschede

6e generatie

17.5: Albertus Johannes Antonius Platvoet, Albert, zoon van Albertus Platvoet (10.6), geboren op 18 februari 1919, waarschijnlijk nog aan de Gronausestraat. Hij verblijft van 5 september 1933 tot 5 juli 1935 aan het pensionaat St. Louis te Amersfoort. Na het behalen van de nodige vakdiploma’s en zijn militaire dienstplicht in IJmuiden, begint hij bij zijn vader in het bedrijf “onder de kolenzak”. Bij de ouders van zijn zwager Ben Nieuweweme aan de Walhofstraat 3 leert hij Annie (Anna Maria Antonia) Nieuweweme kennen, geboren op 8 november 1919 aan de Walhofstraat 3 te Enschede, dochter van kruidenier Gerard Nieuweweme uit Weerselo en Anna Lörink, waarmee hij op 31 augustus 1943, een regenachtige dag, te Enschede trouwt. De bruiloft zou aanvankelijk in mei van dat jaar plaats vinden, maar in verband met het onverwachte overlijden van zijn moeder verschuift het paar het feest naar augustus. Als huwelijksgeschenk krijgen Albert en Annie van hun (schoon)vader een schilderij van Theo Hogers, waarop het kolenbedrijf is afgebeeld.

1956

Albert is echter een groot paardenliefhebber en hij mist dat element op het geschenk. Eigenwijs als hij is, geeft hij aan Theo Hoogers (Schoonderwoert) opdracht een nieuw schilderij te maken, maar nu voorzien van een paard en kolenwagen (zie 10.6).

Het paar betrekt een woning aan de Haaksbergerstraat 250, Enschede, dat al in mei van dat jaar door de vader van Albert gehuurd is van de heer Bezoen uit Boekelo.
In het begin van de 2eWO, als diverse dingen schaars worden, heeft Albert vaak clandestiene handeltjes. Zo kan hij een partijtje sherry kopen. De familie ten Vergert, slager aan de Roomweg en eerst kennissen en later aangetrouwden van de familie Nieuweweme, krijgt daar lucht van. Om de zaak stil te houden moet Albert met grote tegenzin een deel van de partij aan ten Vergert afstaan. Maar de ergernis neemt af en de hilariteit behoorlijk toe als later bij het aanbreken van een fles blijkt dat ze bedot zijn en het om surrogaat-sherry gaat. Ook kan Albert af en toe kolen ruilen tegen vlees. Als hij een koe weet te bemachtigen laat hij die in de paardenstal van de kolenopslag aan de Zuiderspoorstraat clandestien slachten. Daar komt dan zijn neef Henkie Platvoet (slager aan de Haaksbergerstraat) voor langs. Op een keer gaat het allemaal te snel, weet zijn vrouw nog, en breekt het touw waar de koe aan hangt en al het vlees valt jammerlijk in de turf.
In hun huis aan de Haaksbergerstraat moeten ze in de oorlog inwoning toestaan. Er komt iemand langs voor een inventarisatie en daarbij vordert men

ca 1936, Haaksbergerstraat 250

1957 Groningen: Nederlands Kampioen Rendum (driespan)

de voorste slaapkamer. Een echtpaar,  dat aan het Accaciaplantsoen is uitgebomd, krijgt de kamer. Ze hebben daar een fornuis moeten plaatsten om te koken en als schaarse verwarming. Brandstof mogen ze uit de schuurtjes naast de keuken halen, waar Albert een grote voorraad turf heeft neergelegd.
Er zijn in de oorlogsjaren vaak razia’s om arbeiders voor de Duitse industrie te ronselen. De Wehrmacht staat plotseling voor de deur en Annie Platvoet ziet hen de man van het inwonend echtpaar oppakken. Er staat een bestelwagen aan de overkant en daarin voert men alle geronselde mannen af. Albert Platvoet neemt bij dergelijke razzia's onmiddellijk via de tuindeuren de benen, en zoekt zich over de schuur achter in de tuin en via de tuinen van de achterburen een veilig heenkomen.

Op 1 april 1943 neemt Albert Platvoet het brandstoffenbedrijf van zijn vader over. Toch is het vertrouwen van Senior in z'n opvolger niet al te groot en hij komt dan ook regelmatig op het bedrijf langs om poolshoogte te nemen. De gemoederen tussen beide dominante figuren lopen regelmatig hoog op. Standaard gaat dan de dubbele schuifdeur op het kantoor dicht. Maar het personeel kan desondanks met een stille glimlach kennis nemen van de bijna altijd met verheven stem gevoerde discussies. "As ik oe zeg dat' zwart is, dan ist zwart, ook al ist rood", horen ze Senior een keer zeggen!
In die tijd is Albert ook voorzitter en later penningmeester van de Rooms Katholieke Enschedese Atletiek Vereniging (RKEAV).

Emplacement Enschede Zuid in resp. 1957 en 1964, met Platvoet telkens uiterst rechts

In 1955 richt hij met een groot aantal Twentse kolenhandelaren een transport- en opslagbedrijf voor aardolieproducten op onder de naam Oliko BV, met een depot aan de Kanaalstraat te Enschede (nu Weghorst-Oliko). Hij is de eerste president-commissaris. In 1958 sluit deze oliehandel zich aan bij de Europese AVIA-organisatie.
Albert is een groot paardenliefhebber. Hij is dan ook vaak te vinden in de stallen van zijn bedrijf. Het ontwikkelt zich tot een echte hobby, waarbij hij zomers op de zondag vaak met meerdere tuigpaarden in het land aan hippische concourswedstrijden deelneemt. Hij is tussen 1954 en 1958 behoorlijk succesvol en sleept veel prijzen in de wacht. Een aantal keren behaalt hij zelfs het Nederlands kampioenschap in diverse tuigpaardenklassen.  ’s Winters lopen de paarden voor de kolenwagen, want de kosten zijn privé niet op te brengen en zo betaalt de fiscus mooi mee.

Een van de trouwe werknemers van het kolenbedrijf is Tonnie Pieper. Hij komt in 1952 in dienst, maar krijgt in januari 1953 een oproep voor militairendienst. Tonnie wil voordat hij vertrekt eerst nog even naar zijn vriendin in Duitsland en vraagt aan Albert Platvoet of hij de laatste twee dagen vrij kan krijgen.

gedeponeerd logo uit 1946

Briefhoofden

1950

1955

1960

1970

1973

1963: omzetting van de Firma in Naamloze Vennootschap

A.Platvoet´s Handelmaatschappiij NV

 Albert weigert dat. Tonnie, ook niet de gemakkelijkste, vindt dat geen stijl en neemt zonder pardon ontslag. Ondanks deze ruzie gaat AP bij de Tonnie’s moeder langs als deze in oktober 1954 weer uit dienst ontslagen is. Tonnie is niet thuis maar Albert spreekt af dezelfde middag terug te komen. Albert vraagt dan of Tonnie weer in dienstbetrekking wil komen. Tonnie gaat akkoord, maar op voorwaarde dat er wel iets zal veranderen bij het bedrijf. De administratie, gevoerd door Van Hammink en Lammerink, was een grote puinhoop en Albert zegt toe, dat hij het opstellen van de uitventlijsten van hem kan overnemen. De administratie is op dat moment overgenomen door de heer Haverkort. Tijdens een personeelsfeest haalt Platvoet Tonnie onverwacht naar voren en stelt hem voor als de nieuwe bedrijfsleider. Dat heeft hij noooit vergeten.
De heer Vintelman komt veel op bezoek. Vintelman is vertegenwoordiger van de fa Hugenolz, groothandelaar in steenkool. Albert Platvoet en Vintelman bieden vaak tegen elkaar op als het gaat om de personenwagen die ze rijden. Eind jaren vijftig is hij overgestapt van een Volvo Amazone op een groter model en als hij met zijn nieuwe wagen weer op bezoek is, vraagt hij fijntjes: “Ga eens even mee naar buiten”.  Albert is kennelijk zo jaloers, dat hij, als enkele weken later zijn garagehouder Masseling-Fischer de nieuwe Ford, een zwarte, komt showen, de garagehouder onmiddellijk voor het blok zet. De nieuwe wagen is verkocht en moet koste wat kost direct achter blijven. Achteraf vindt Tonnie dat het fanatisme dat hij op dat moment bespeurde de eerste tekenen waren van de ziekte die Albert in 1959 zou treffen. Door veel tegenwerking bij het samenwerkingsverband in Oliko BV raakt hij zo overspannen dat hij zijn werkzaamheden in Oliko begin jaren zestig moet neerleggen. Ook de leiding van zijn kolenzaak moet hij overlaten aan de bedrijfsleider, die net een half jaar terug in dienst is genomen. De bedrijfsleider promoveerde tot directeur en veranderde o.a. in 1963 de bedrijfsvorm van de op 1 april  1935 ingeschreven eenmanszaak in een NV en in 1972 in een BV onder de naam A Platvoet’s Handelmaatschappij. 

 

Albert Platvoet is na 1959 niet meer actief in zijn bedrijf. In 1976 neemt zijn zoon Albert (zie 33.2) de leiding van het bedrijf over en in 1978 koopt hij het bedrijf.

Als in 1970 de erven Bezoen het huis aan de Haaksbergerstraat 250 te koop aan bieden en zijn zoon de woning, zogenaamd onder bezwaar van huur, koopt, verhuist het echtpaar naar de Weldinkhorst 44 te Enschede.

Na een kort ziekbed overlijdt Albert in 1980 aan darmkanker.

Uit dit huwelijk:
1 Berendina Anna Maria Platvoet, Ine, geboren op 17 juni 1944 aan de Haaksbergerstraat 250 in Enschede, trouwt te Enschede met Wiet van Gent, geboren in Den Bosch en krijgt in Grave de kinderen Bregje en Joris. Zij is werkzaam in het onderwijs en welzijnswerk. Na Grave en Slochteren verhuist het echtpaar naar Den Bosch. Ine is in het bezit van een naambordje Platvoetspad, afkomstig uit Groningen.
In zijn jonge jaren was Joris nogal begaan met zijn moeder, die het maar jammer vindt, dat zij de naam Platvoet niet kan doorgeven. Joris biedt op jonge leeftijd spontaan aan om de naam Platvoet aan te nemen en die taak op zich te nemen! Het is tot nog toe bij een aanbod gebleven;

2 Albertus Gerardus Antonius Leonardus, geboren op 3 november 1945 aan de Haaksbergerstraat 250 in Enschede (zie 33.2);

3 Anna Maria Berendina Platvoet, Annette, later Anna, geboren op 31 mei 1947 aan de Haaksbergerstraat 250 in Enschede, studeert andragogie in Groningen, waar ze de drs.-titel behaalt. Anna woont in Slochteren een tijd samen met Peter Nan en haar dochter Maartje Nan. Daarna woont ze weer alleen in Groningen, eerst aan de Baanstraat later aan de Markt. Anna overlijdt op 19 maart 2007, 12:07 in het UMCG te Groningen aan longemfyseem en is op 23 maart 2007, na een bijzondere afscheidsceremonie in de Nieuwe Kerk in Groningen, begraven op de begraafplaats Esserveld in Groningen. 
4 Josephine Anna Maria, Jos, vernoemd naar (tante) Fine (dochter van 10.6), geboren in 1949 aan de Haaksbergerstraat 250 in Enschede. Zij is operatieassistente aan het Ziekenhuis Stadmaten te Enschede als ze trouwt met Jurjen Jans. Ze krijgen een dochter, Judith. Na de scheiding verhuist ze met haar dochter van Scheemda tijdelijk terug naar Enschede, maar komt in Hoogeveen terecht als ze haar nieuwe partner André Stel leert kennen.

18.4: Hendrik Gerhardus Johannes Platvoet, Henk, zoon van Hendrik Martinus Platvoet (10.7), geboren op 9 augustus 1921 in Enschede. Henk leed op zijn 16e aan een slaapziekte. Waar hij zat, viel hij domweg in slaap. Volgens de dokter liep Henk Platvoet grote kans krankzinnig te worden of te sterven. Voor deze slaapziekte is Henk Platvoet behandeld door Gerard Croiset, helderziende en magnetiseur.  “Hij zal die ziekte houden tot aan zijn 21e jaar”, had Croitset gezegd. “Hij wordt dan eerst enkele dagen misselijk, maar dan is het afgelopen”. Sinds zijn 21e jaar is Henk Platvoet inderdaad geheel genezen. (Bron: Het Geval Croiset, van Carel Enkelaar, 1955). Henk huwt met Geertruida Hendrika Bosma, geboren op 29 december 1920.

Henk Platvoet had een slagerij aan de Haaksbergerstraat 128. Dit pand is in 1944 gebombardeerd en na de oorlog gesloopt.
In de 2e WO werd af en toe in de paardenstal van de kolenopslag van zijn neef Albert aan de Zuiderspoorstraat clandestien een koe geslacht. Daar kwam Henkie dan voor langs. De vrouw van Albert, Annie Platvoet-Nieuweweme  herinnert zich, dat op een keer het touw waarmee de deels uitgebeende koe opgehangen was, brak en de hele koe plots in de turf viel.
Henk overlijdt op 14 december 1980 en Geertruida op 24 december 1991. Uit hun huwelijk:
1 Hendrik Johannes Gerhardus, Henk, geboren op 22 januari 1956 in Enschede (zie 34.1).
2 Hannie, ?

Henk Platvoet

19.2: Gubertus Josephus Platvoet, Gerrit, zoon van Wilhelm Karel Platvoet (11.2), geboren op 31 maart 1915 te Bussum, trouwt op 6 augustus 1941 met Maria Helena Ruiters, geboren 1 augustus 1918 te Naarden. Gerrit is dan postbode, Maria werkster. Het jonge echtpaar trekt in een bovenwoning op de Driestweg 7a. In 1946 verhuizen ze naar de Dr. J. Th. de Visserlaan 6 en in 1965 naar de Imkerweg 28. Steeds in Bussum. Hij is gemeenteraadslid van Bussum voor de KVP (Katholieke Volks Partij) van 1946 tot 1949. In 1949 verandert Gerrit van werk en wordt ambtenaar bij de afdeling Bevolking van de gemeente Bussum, waar hij tot aan zijn dood op 18 december 1968 - hij overlijdt tijdens zijn werk - zal blijven werken. Maria Helena Ruiters overlijdt op 16 november 1976. Uit dit huwelijk:

1 Wilhelmus, Wim, geboren op 22 juli 1946 in Bussum (zie 35.1);

2 Maria, Ria, geboren in 1949 in Bussum. Zij trouwt in 1977 met Paul Hogervorst. Uit dit huwelijk worden in Bussum Menno (1980) en Digna (1982) geboren. Ria is van 1990 tot 1994 gemeenteraadslid in Purmerend voor GroenLinks;

3 Leonardus Hubertus Gerardus , Leo, geboren op 18 juni 1951 in Bussum (zie 35.3).

19.4: Antonius Albertus Platvoet, Anton, zoon van Willem Karel Platvoet (10.2), geboren op 29 september 1918 in Bussum, huwt op 26 april 1950 in Bussum met Gezina de Bruin, geboren op 13 oktober 1927 in Lisse als dochter van Petrus Marinus de Bruin (seinhuiswachter). Anton chemicus bij Philips Dufar in Weesp en overlijdt op 4 januari 1978 in Bussum. Uit dit huwelijk:
1 Albert Anton, geboren 10 maart 1960, Bussum (zie 36.1);
2 Caroline, geboren op 28 september 1978, huwt met Muller.

Tekstvak:

31 augustus 1943,

huwelijk van Albert en Annie Platvoet-Nieuweweme

Platvoet in Enschede 8

41

43

44

46

42

45

40