In het Rechterlijk Archief Loon op Zand, te vinden in het Regionaal Archief Tilburg, bij Nadere toegangen Loon op Zand, inventarisnummer 89, van de jaren 1711-1719 vinden we onder folio 97 het volgende.
Barent Imker, karabinier onder het regiment van de graaf van Albemarle, wonende in Dongen ten huize van ene Antonij, verklaart op verzoek van drossaard Abraham van Rotterdam dat op 24 augustus j.l. Jan Abrahamse Kop bij het huis van genoemde Antonij is gekomen, op zoek naar Barent "
den platvoet". Er is een vechtpartij geweest. 27-8-1714.

Uit de 17de eeuw komen meerdere meldingen met de naam Platvoet.
In 'De Wapenheraut' (jaargang 1914, blz. 226) staat vermeld dat op 12 oktober 1608 Dymphna de Wilde in het huwelijk treedt met David Tenier. Deze Dymphna is de dochter van Phillipina Dolyns en Cornelis Hendrickssone de Wilde,
alias Platvoet.

Eerst moet nog een andere naammelding gesignaleerd worden.
Anthonie Hendrik Platvoet, huwt met Maria Dilis. Uit dit huwelijk:
1 Margaretha, gedoopt op 5 april 1755 te Overveen, huwt op 20 mei 1781 met Johannes Theodorus Vogels, van beroep geneesheer te Vogelenzang (B). Uit dit huwelijk wordt in mei 1782 zoon, Willem geboren. (bron: 'Het Aloude Geslacht Vogels' van A.M.C.M. Vogels, 1917);
2 Maria, geboren ca 1760, huwt met Jan Lammerse. Maria overlijdt op 24 maart 1827 in Heemstede.

Hilvarenbeek

In het Regionaal Archief van Tilburg ligt HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN ’S-HERTOGENBOSCH VAN 1340. Het gaat over ‘s Hertogs tienduizend bunders land. Bij het cijnsdorp Hilvarenbeek folio 97, gezamenlijke cijnzen van de heer hertog en de heer van Hoerne in Beke (Census domini ducis et domini de Hoerne in Beke communis) vinden we bij cijnspost 210:
210. dezelfde, van het goed van Platvoet, 12 nieuwe penningen doorgestreept, geen betalingen
bijschrift fol. 100v:
dezelfde (Margareta, weduwe van Johannis Vetters), van het goed van Platvoet, 12 penningen
betaald: 1340 t/m 1351.
‘dezelfde’ staat hier voor Joannes Vetter, van het goed van Leppers, van het oude goed van Joannes Alardus. Het bijschrift maakt duidelijk, dat Joannes op dat moment al overleden is.

Kennelijk bestond er dus in Hilvarenbeek een landgoed Platvoet.

Omstreeks 1300 worden 9 oude of 12 nieuwe penningen per bunder betaald.
Het land van Hilvarenbeek maakte in 1340 deel uit van het bezit van de Hertog van Brabant, waartoe Leuven ook behoorde.

In de SCHEPENBANK HILVARENBEEK, archiefnummer 1111, inventarisnummer 211 (1), Registers van attestaties, certificaties enz., 1680-1810 vinden we een Platevoet.
Folio: 86v; Plaats: Hilvarenbeek; Soort akte: attestatie
Personen: Wij Pieter Smilten en Sebastiaan Rijken schepenen van Hilvarenbeek, verklaren op verzoek van drossaard C W Heinsius, dat wij de goederen en het geene
Jacobus Platevoet beijde gedetineerden alhier hebben. Datum: 05 07 1768; Inventarisnummer: 211

Op de zelfde dag vinden we nog:
Folio: 85; Plaats: Hilvarenbeek; Soort akte: attestatie
Personen: Gepasseerd voor Pieter Smilten en Servaes Rijken schepenen van Hilvarenbeek, Alida van Bossij huisvrouw van Hendrik van Dijk, Arnoldus Pijnenborg oud borgemeester, David van Bossij alle inwoners van Hilvarenbeek op verzoek van drossaard C W Heinsius. De attestanten verklaarden op dinsdag 5 juni 1768 de alhier gedetineerde
Jacoba Plaetevoet veel kwade woorden en dreigementen hebben horen spreken. De attestanten op maandag 4 juni 1768 in het huis van Hendrik van Dijk hebben gezien het jongetje van de voornoemde gedetineerde, welke tegen het zoontje van Jan Lemnius had gezegd dat zijn moeder kwaad gedaan zou worden hij de 4 hoeken van dorp in brand zou steken. Datum: 05 07 1768; Inventarisnummer: 211.

Tekstvak:

Rubrieken:

24

25

27

28

30

31

32

33

29

Tekstvak:

24

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

26

33

34

35

36

37

38

39

41

43

44

46

42

45

40