Stambomen

Nagenoeg alle persnonen, die in de geschiedenis beschreven zijn vindt u in een stamboom.

Alle personen zijn gerubriceerd naar geboortejaar en Ėplaats.
Met pijlen en lijnen zijn de verbinding weergegeven van nakomelingen, voor zover die verbinding bekend zijn.

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

* = geboren (born)

Ü = overleden (death)

- = geboren vůůr ... (jaartal) (born befor... (year))

/ = geboren na ... (jaartal) (born after... (year))

X = huwelijk (marriage)

P = partnerschap (companion)


Nog levende nazaten vallen onder de privacy wetgeving en zijn om die reden vaak niet bekend.

Door medewerking van een groot aantal van deze personen zijn ze toch in de tekst en de stambomen opgenomen.

58

Rubrieken:

59

60

61

62

63

64

65

66

66

66

Tekstvak: Tekstvak:

50

© a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

58

© a platvoet

Tekstvak: