Platvoet in Enschede 2

De grote stadsbrand van 7 mei 1862 verwoestte destijds bijna geheel Enschede. 633 Woningen, 25 stallen, 44 pakhuizen, 8 textielfabrieken en alle publieke gebouwen evenals vrijwel het gehele stadsarchief gaan in vlammen op. Door gebrek aan blusmiddelen, de aanwezigheid van veel brandbaar materiaal en een straffe zuidoostenwind brandt de stad binnen drie uur vrijwel geheel af. Enschede viel meerdere keren ten prooi aan de vlammen maar nimmer was een brand zo verwoestend als deze; niet voor niets haalt deze voor Enschede zo dramatische gebeurtenis de voorpagina van de internationale media. Bij het opruimen van de puinhopen worden de verbrande resten benut om de toen nog bestaande doch reeds buiten gebruik zijnde binnenste stadsgracht te dempen; ook de beide stadspoorten worden na de brand gesloopt.


Kort voor de brand van 1862 wordt de heer W J Blijdenstein bevorderd van brandmeester bij de aanjager tot brandmeester van Enschede. De heer Blijdenstein maakt bij de brand aantekeningen van brandspuit No. 2. De spuit doet bij het begin van de brand dienst in de Kalanderstraat, waar de brand ontstond, daarna Achter het Hofje en ten slotte bespuiten zij het huis van de heer A J Blijdenstijn van uit diens tuin aan de overkant van de stadsgracht. Als het daar te benauwd wordt, brengt men de spuit met de aanjager nog door het huis van Lambertus Nieuwenhuis op de straat, waar de laatste overgebleven mannen ze echter moeten laten staan, omdat er geen personeel genoeg meer is, om ze te bedienen of te trekken. Bij de aantekeningen is ook de lijst van aflezing. Een aanjagergroep van spuit No. 2 bestaat uit een Brandmeesteradsitent, een Adsitent Brandmeester Plaatsvervanger,  een Aflezer, een Aflezer Plaatsvervanger, 6 Slangenleiders, 4 Lantaarndragers en zo’n 40 Pompers.

Waarom vertellen we dat hier allemaal? Nou, een van de slangenleiders was G.Platvoet. Kijkend naar de geboortedata van de Platvoeten, waarvan de voornaam begint met een G, moet de slangenleider Gerardus (nr 3.1) of zijn broer Gradus (nr 2.2.5) zijn geweest!

 

3e generatie

3.1 Gerardus Platvoet, Gerrit, zoon van Jan Josephus Platvoet (2.2),  geboren op 9 januari 1806 in Enschede en volgens een uittreksel van een doopregister van de RK Jozefkerk te Enschede, katholiek gedoopt. Als toeziend voogd benoemt men een zekere Gradus Platvoet welke een oom (?) was van Gerardus.
Hij is fabrieksarbeider als hij op 3 november 1836, om tien uur ‘s morgens trouwt met Joanna Maria Lutje Huntveld, geboren op 13 januari 1804 in Lonneker, dochter van Jan Geert Lutje Huntveld (ook Ten Hundveld) en Johanna Snuverink. Zij was 32 jaar toen ze, zoals de trouwbrief het zo mooi vermeld,
voor den Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Enschede, Provincie Overijssel, in naam der Wet door het Huwelijk werd verenigd. Haar vader Jan Geert Lutje Huntveld was toen reeds overleden evenals haar moeder Janna Snuverink. Beide wonen en overlijden te Lonneker (nu Enschede) op resp. 8 juni 1828 en 25 november 1813.
Getuigen van het huwelijk waren de gemeentebode Gerrit Lasonder, de politie-ambtenaar Pieter de Korte en de winkelier Arnoldus Harperink allen wonende te Enschede. Ook zijn vader Joseph is aanwezig bij de wettelijke huwelijkssluiting. Zijn moeder Henrika Reef is dan al overleden.
Volgens het militierapport is hij uitgeloot voor militaire dienst. Gerardus overlijdt op 26 oktober 1859 in Enschede, 53 jaar oud en Johanna overlijdt op 1 februari 1882, 78 jaar oud. In het successieregister staat dat Gerardus bij overlijden geen onroerend goed bezit. Uit dit huwelijk:
1 Hendrik, geboren op 13 juli 1837 te Enschede (zie 5.1)
2 Johanna, geboren op 29 mei 1839 te Enschede, overlijdt op l februari 1851, 11 jaar oud;
3 Johannes, geboren op 20 februari 1841 te Enschede (zie 5.3);

4 Gerrit Jan, geboren op 13 september 1843 te Enschede, overlijdt op 7 mei 1862, 18 jr oud, waarschijnlijk aan de gevolgen van de grote stadsbrand van Enschede op die dag;

5 Wilhelmus Franciscus, geboren op 28 november 1845 te Enschede (zie 5.5);
6 Gerardus, geboren op 4 augustus 1848 in Enschede (zie 5.6).

Situatie na de brand van 1862. Op de voorgrond een brandspuit.

Het huis van A J Blijdenstein na de brand van 1862.

Situatie na de brand van 1862.

Alleen de zwart gemarkeerde delen zijn gespaard gebleven

Trouwbrief d.d. 03.11.1836 van Gerardus Platvoet.

Rubrieken:

24

25

27

28

30

31

32

33

29

Tekstvak:

33

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

26

33

34

35

36

37

38

39

41

43

44

46

42

45

40

In het boekje "Enschede van Voorheen en Thans", beschrijft H ter Weele alle bewoners van de stad Enschede rond 1920 aan de hand van een rondgang door de stad. Zo komt hij ook in de Haverstraat en beschrijft de rechterzijde vanaf de markt. Over de hoek, ongeveer tegenover de huidige Burgemeesterstraat, lezen we:

Om de hoek, waar de ijzerwinkel van den heer Beumer is, woonden voorheen de heeren Platvoet, Bernardus en Jacob. De laatste was metselaar en ongehuwd. De heer Bernardus Platvoet was schoenmaker en getrouwd met  Johanna Susanna Schräder. Uit dat huwelijk zijn geboren Karel en Lambertus Johannes, deze laatste is gehuwd met Christina Johanna Heerink. Zijn zaak is in het huis van Ten Vergert verplaatst en wordt daar door zijn zoon voortgezet…

 

ter info: Bernardus = 4.2; Jacob = 2.2.5; Karel = 8.2; Lambertus Johannes = 8.1.

Tekstvak:

4e generatie

5.1 Hendrik Platvoet, zoon van Gerardus Platvoet (3.1), geboren op 20 juli 1837 te Enschede, trouwt op 10 juli 1862 te Enschede met Wilhelmina Clementina Hallau, geboren op 4 augustus 1836 in Enschede, dochter van Bernhard Anton Hallau, kleermaker, en Wilhelmina Stevens. Hendrik is dan blauwdrukker en het gezin woont aan de Zuiderhagen 221. De schoonzuster Hendrika Francisca Hallau, kleermaakster, evenals schoonvader Hallau, wonen bij hen in. Daarna woont het gezin zonder de schoonvader aan de Getfertweg F338b (nr 18, nu nr 118). Wilhelmina overlijdt op 25 februari 1907 in Enschede, 70 jr oud. Hendrik overlijdt op 5 februari 1927 in Enschede, 89 jr oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gerhardus Johannes, Gerard, geboren op 20 juni 1863 in Enschede, eerst fabrieksarbeider later smid. Hij overlijdt op 30 oktober 1940 in Enschede, 77 jr oud;

2 Bernardus Antonius, geboren in 1866 in Enschede en overleden op 14 maart 1867 in de Eschmarke (Enschede), 1 jr oud;

3 Johanna Maria Franscisca, Hanna, geboren 10 september 1866 in Lonneker (nu gem. Enschede). Van 2 november 1883 tot 31 oktober 1884 verblijft zij in Renkum. Op 8 mei 1894 vertrekt zij naar Rotterdam. Op 4 maart 1897 trouwt zij in Enschede met Bernardus ter Maat, geboren in 1861 in Arnhem, vroeger leerling machinist, nu weduwnaar van Johanna Poelder uit Zutphen en vader van 3 kinderen. Johanna vertrekt na haar huwelijk op 15 maart 1897 naar Hengelo.

4 Willemina Charlotta, geboren op 11 januari 1869 in Enschede. Zij overlijdt op 13 februari 1944 in Enschede, 75 jr oud;

5 Bernardus Antonius, Bernard, geboren op 9 april 1871 in Enschede en overleden op 25 juni 1949 in Enschede, 78 jr oud;

6 Hendrik Gerhard, geboren in 1873, overlijdt op 9 juni 1875 in Enschede;

7 Antonius Wilhelmus, geboren op 5 januari 1875 in Enschede, bankwerker. Hij woont van 17 oktober tot 27 november 1896 in Vlissingen en vertrekt op 26 januari 1899 naar Arnhem;

8 Hendrik Bernard, geboren op 22 februari 1877 in Enschede, overlijdt op 1 september 1903 in Enschede, 26 jr oud.

 

Volgens het adresboek Enschede 1939 wonen de volgende personen aan de Getfertweg op nr. 18:

G Joh. Platvoet, beroep ijzerdraaier;

Mej. W Ch Platvoet;

B A Platvoet, beroep zandvormer;

A W Platvoet, beroep rijwielhersteller, brandweerman.

Tekstvak:

5.3 Johannes Platvoet, zoon van Gerardus Platvoet (3.1), geboren op 20 februari 1841 te Enschede, trouwt 28 jaar oud op 17.02.1870 in Enschede met Grada Honingvoort uit Enschede, ook 28 jaar oud en dochter van Jannes Honingvoort en Barta Aleida Modders (*7 juni 1808, †5 januari 1887), die inwoont. Hij is stoffenverver in de fabriek en woont achtereenvolgens aan de Alsteedseweg G186, Belt B 444 en aan de Willemstraat 10 in Enschede. Johannes overlijdt op 1 april 1901. Uit dit huwelijk:

1 Gerrit Jan, geboren op 12 mei 1871 in Enschede (zie 9.1);

2 Hendrik Jan, geboren op 20 juni 1873 in Enschede (zie 9.2);

3 Barta Johanna, geboren op 8 augustus 1874 in Enschede is fabrieksarbeidster als zij op 2 juni 1904 trouwt met Herman Oude Tanke uit Hengelo. Zij verhuist van de Veenstraat 65 naar de Gronausche Straat 95, waar ook haar moeder Grada Honingvoort inwoont, evenals haar oudste broer Gerrit Jan, die kelner is. Terwijl Gerrit Jan achterblijft aan de Veenstraat 65, verhuist het gezin achtereenvolgens naar de Hoogstraat 40, op 4 december 1912 naar Hoogstraat 73, op 2 november 1917 naar de Hoogstraat 3 en op 4 december 1925 naar de Borneostraat 2;

4 Jonannes Bernardus (?), geboren ? in Enschede en overleden op 28 maart 1886;

5 Jansje, geboren op 2 november 1880 in Enschede is naaister als zij op 14 september 1904 in Enschede trouwt met Bernardus Gerardus (Bernard) Jansen, geboren 1875 in Hummelo en Keppel, spoorwegconducteur. Zij verhuist op 26 september 1904 naar Almelo.

Hendrik Platvoet (ca 1920)

Wilhelmina Hallau (ca 1870)

Hendrik Platvoet (ca 1915)

Gerard Platvoet

(ca 1930)

Bernard Platvoet

(ca 1930)

Hanna Platvoet

(ca 1930)

1929: Groepsfoto ter herinnering van de samenwerking bij Van Heek-Kremersmaten, afd. Smederij.

Geheel links Gerard Platvoet, bijgenaamd Groot’n Gait.

Ca 1938: (rechts) Bernard Platvoet in het Atjhépark

Op de achtergrond de locloods van station

 Enschede Staats Spoor

Hendrik Platvoet (ca 1870)

Johanna Platvoet-Dornhege,

Vrouw van Theo Platvoet (3.2)

(ca 1880)

3.2: Theodorus Hendrikus Platvoet, Theo, zoon van Jan Josephus Platvoet (2.2), geboren in 1807 in Enschede, voerman, huwt 10 mei 1837 met Joanna (Anna) Gertrud Dornhege, geboren in 1805 in Epe (Pruissen), dochter van Gerhard Henrich Dornhege, landbouwer, en Gertrud ter Glane, landbouwster. Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Jan Platvoet, geboren op 22  juni 1840 in Enschede.
Theo en Johanna verlaten Nederland met hun enige kind Hendrik Jan en emigreren op 3  Juni 1847 naar Noord-Amerika. Zij arriveren in New York op 5 juli 1847 en wonen daar  voor een korte tijd, totdat ze verder trekken naar Hamilton County, Ohio en uiteindelijk naar Rhine, Shelby County, Ohio. Theo is daar landbouwer (farmer). Hij overlijdt daar op 18 december 1871 en Johanna op 23 mei 1878. Ze zijn beide begraven op het St. Lawrence Cemetery, Rhine, Ohio. Sommige grafstenen hebben de naam Platfoot. (
zie item USA, Platfoot).

 

3.3 Carolus Platvoet, Karel, zoon van Jan Josephus Platvoet (2.2), geboren op 15 oktober 1809 in Enschede, tuinier, trouwt op 23 juli 1844 te Enschede met Geertruda ter Langeler, geboren op 30 maart 1819 in Hengelo. Deze - zijn huisvrouw - bevalt op 10 mei 1845 van Hendrik Jan. Zij is dan 26 jaar oud en 'zonder beroep'. De geboorte van de kleine wordt ten stadhuize aangegeven door twee getuigen en de vader. De twee getuigen (beiden dagloners) konden de geboorteakte niet ondertekenen; zij verklaren aldus de akte 'geen schrijven geleerd te hebben'. Karel Platvoet blijkbaar wel, want hij ondertekent de akte. Bij de geboorte van deze zoon geeft hij als beroep tuinier op. In 1848 krijgen ze tweede zoon Jan. Tuinier is Karel blijkbaar zijn hele leven geweest, want ook de overlijdensakte spreekt men van 'tuinman'. Karel sterft op 5 januari 1872, 62 jaar oud. Zijn overlijden wordt aangegeven door Gradus Nijhof, een 47-jarige landbouwer, en Lucas Gerhardus Hartgers, een 46-jarige fabrieksarbeider. Hij is dan al weduwnaar en woont op de Oldenzaalschestraat wijk C. Geertruida overlijdt op 29 april 1855, 5 maanden na het tragisch overlijden van haar jongste zoon. Uit dit huwelijk:G
1 Hendrikus Johannes, geboren op 10 mei 1845 in Enschede (zie 6.1);
2 Johannes, Jan, geboren op 24 mei 1847 in Enschede (zie 6.2);
3 Bernardus, geboren op 5 augustus 1849 in Enschede. Hij overlijdt op 15 maart 1855, 5 jaar oud;
4 Jacob, geboren op 22 januari 1852 in Enschede;
5 Johannes, geboren op 11 november 1854 in Lonneker. Hij overlijdt op 19 november 1854, 8 dagen oud.

3.9: Hendrikus Platvoet, zoon van Jan Josephus Platvoet (2.2), geboren op 13 maart 1835 in Enschede. Bij de geboorte is zijn vader Jan 59 jaar en de getuigen zijn Gerrit Roerink, 52jr, fabrieksarbeider en Andries Stevens, 34jr, fabrikant. Hendrik is landbouwer als hij op 22 november 1865 in Oldenzaal trouwt met Gesina Oude Nijhuis uit Weerselo, dochter van Willem Oude Nijhuis en Dina Compenij. Gesina overlijdt op 4 februari 1878 in Oldenzaal kinderloos en Hendrik trouwt op 23 mei 1878 in Oldenzaal opnieuw met Geertruida Olde Olthuis, landbouwster, uit Losser, dochter van Gerrit Jan Olde Oldhuis en Hermanna Oosterbroek. Hendrik is de stamvader van de Oldenzaalse tak van de familie Platvoet in Twente. Hij overlijdt op 3 juli 1885 in Oldenzaal 50 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1 Johannes Joseph, geboren in 1879 in Oldenzaal (zie 7.1);
2 Gerhardus Antonius, geboren in 1881 in Oldenzaal (zie 7.2);
3 Antonius Bernardus, geboren op 23 januari 1884 in Oldenzaal.

 

4.6: Bernardus Platvoet, zoon van Lambertus Platvoet (2.3), geboren op 22 oktober 1815 in Enschede, huwt  op 30 mei 1843 in Enschede met Johanna Susanna Schräder, geboren op15 oktober 1813 in Bentheim (D). Zij wonen aan de Haverstraat 77. Johanna woont bij haar zoon Lambertus als zij op 9 januari 1887 overlijdt. Uit dit huwelijk:
1 Lambertus Johannes, geboren op 5 september 1844 in Enschede (zie 8.1);
2 Carel, geboren in 1855 in Enschede (zie 8.2).

Uit “Enschede van Voorheen en Thans”

door H ter Weele, 1922

5.5 Wilhelmus Franciscus Platvoet, zoon van Gerardus Platvoet (3.1), geboren op 28 november 1845 te Enschede, trouwt op 10.05.1872 in Enschede met Catharina Christina de Lenne, geboren op 27 juni 1842 in Denekamp. Hij is dan fabrieksarbeider. Willem had inwoning van Gerrit Jan Krabbe (*27.01.1866) uit Denekamp, van beroep smid, maar die vertrekt op 12 oktober 1893 naar Rijssen. Catharina overlijdt op 21 januari 1883. Uit dit huwelijk:

1 Johanna Catharina, geboren op 25 februari 1873 in Enschede, trouwt op 11.8.1904 in Enschede met Bernard Geerdink, geboren 1872 in Lonneker (gem. Enschede), fabrieksarbeider. Johanna overlijdt op 9 juli 1939 in Bredevoort en aldaar gegraven op het RK Kerkhof;

2 Catharina Christina, geboren ca 1874 in Enschede, liefdezuster, overlijdt op 30 september 1938 in Arnhem;

3 Anna Maria, geboren op 21 oktober 1877 in Enschede. Zij vertrekt op 5 november 1896 naar Den Bosch. Zij overlijdt op 15 augustus 1936 in Culemborg;

4 Gerrit Jan, geboren op 29 augustus 1882 in Enschede. Overleden op 23.

In 1840 volgt koning Willem II zijn vader op. Van 18 tot 21 mei 1842 bezoekt hij Overijssel, van Vollenhove tot Enschede.

Niet alleen vanwege zijn verdienste bij de slag bij Waterloo, maar ook zijn inspanningen gedurende de 19 maanden dat hij inmiddels koning is om de sociale situatie van de burgers  te verbeteren zorgen voor het enorme enthousiasme waarmee de Koning overal wordt ontvangen.

De koets waarin de Koning rond reist wordt begeleidt door de Erewachten te Paard. Deze kommandanten, onder-kommandanten en vaandeldragers worden per passerende gemeente uit de plaatselijk vooraanstaande burgers gekozen. Onder hen is vaandeldrager G Platvoet uit Lonneker.