Plancius 2

Plancius-medaille

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), een vereniging voor geografen in Nederland en voor diegenen die zich in Nederland met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen, heeft een eremedaille naar hem vernoemd, de Plancius-medaille.

 

Deze medaille is bestemd voor personen, die zich in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de geografie.

De Plancius-medaille is toegekend aan de volgende personen:

1921 dr. ir J.W. IJzerman
1926 dhr. Ph. C. Visser
1928 dhr. Penck
1930 dr. G.A.F. Molengraaff
1930 Sir Francis Younghusband
1933 dhr. Sven A. Hedin
1957 prof. dr. ir. F.A. Vening Meinesz
1959 Sir Vivian Fuchs
1998 prof. dr. Herman Verstappen
2000 prof. dr. F.J. Ormeling sr.

2001 prof. dr. H.H. van der Wusten

2001 prof. dr. Hans van Ginkel

2003 prof. dr. G.A. Hoekveld

2006 prof. dr. J.M.G. Kleinpenning

2007 prof. dr. G. Schilder

2007 prof. dr. F.J. Ormeling jr.

2009 prof. dr. T.W.J. van Asch 

2009 prof. dr. G.A. van der Knaap

2009 prof. dr. J. van Weesep

Plancius medaille

Prof. dr. F J Ormeling met zijn Plancius-medaille 2000

Genealogie

 

De genealogie van Petrus Plancius begint bij zijn vader:
1: Anthony Platevoet, zoon van ?, geboren in 1520 in Vlaanderen, heer van Monterberg, poorter van Belle, huwt in 1545 met Jenneken Van Der Eijnden, geboren ± 1519. Jenneke overlijdt op 27 januari 1585 in Sandwich (Engeland). Antonius Platevoet was "getrout geweest met Janneken een seer godsalige, ijverige vrouw, verscheijde reijsen vervolght, seer neerstigh int geheijm haer kinderen te cathegiseren. Sij is gestorven te Zandwich den 27 Januarij 1585 alwaer te voren noch twee dogters en een soon gestorven waren." Uit dit huwelijk:
1 Pieter Anthoniesz Platevoet, geboren in februari 1552 in Dranouter, Vlaanderen (zie 2.1).

2.1: Pieter Anthoniesz Platevoet (Petrus Plancius), zoon van Anthony Platevoet (I), geboren in februari 1552 in Dranouter, Vlaanderen (Zuid Nederland, nu B), huwt in 1579 in Brussel met Johanna Geubels, geboren in 1558 in Antwerpen als dochter van Francois Geubels en Magdalena Pasteaux. Johanna is daarvoor gehuwd geweest (04.02.1578 in Brussel, La Chapelle) met Hans de Kempenaer, (* ± 1548, +1579). Als overtuigt calvinist vlucht hij in 1585 naar Amsterdam, waar hij op 15 mei 1622 overlijdt. Claes Wassenaer schrijft een overlijdensbericht:
“Binnen de Stadt van Amsterdam is op Pinxter dachna noene liffelick in den Heeren ontslapen, de Hoochgeleerde en vermaerde Dienaer des Godtlicke Woorts Petrus Plancius out synde over de 70. Jaren: als hy de Gereformeerde Kercke aldaer met een dappere yver 37 Jaren, en elders met groot perijckel des levens voor ghestaen en bedient: oock met syn Matematische scientie die verre Vaerten deser Landen treffelick gevordert heeft. Het Lijck wierd met een voornamentlicke suyte des Acht-baere Raets, Kercken-Dinaers, Doctooren, en uytenemende Borghers, en meest alder Lidtmaten van de Kercke ter Aerden gestelt. Des overledenen Soon wierde datelick in syn plaets beroepen. De Heere gheve hem syn zeghen, die voetstappen syns Vaders nae te volghen.”
Plancius werd op 25 mei 1622 te Amsterdam begraven, niet in de kerk, maar op de algemene begraafplaats, omdat hij een tegenstander was van het begraven in de kerk. Andere bronnen vermelden het Kerkhof der Zuiderkerk als begraafplaats. Johanna is op 28 juni 1635 te Leiden in de Hooglandse Kerk begraven.
In allerlei stukken is de naam van Plancius niet altijd hetzelfde geschreven. Ook vinden we:
Petri Plancij, Planci, Petrum Placium en Petro Plancio. Johanna Geubels is op 28 juni 1635 begraven in Hooglandse Kerk in Leiden.
In Amsterdam is een straat naar hem genoemd en enkele gebouwen en er bestaat een schip met zijn naam. Uit dit huwelijk:
1 An Platevoet (Plancius), huwt in 1623 met een predikant;
2 ?, gestorven in Leiden (?);
3 Daniël;
4 Jeremias;
5 Petrus;
6 Antonius;

7 Isaacus Plancius, geboren op 11 september 1600 in Amsterdam (zie 3.7)
8 Jacobus.

3.7: Isaac(us) Plancius, zoon van Pieter Anthoniesz Platevoet (2.1), geboren op 11 september 1600 in Amsterdam, predikant, huwt op 31 mei 1624 te Leiden met Hester Lincklaen, geboren in 1602 te Leiden, als dochter van Wijnant Linclaen en Johanna Zeghers. Isaac overlijdt op 16 februari 1631 in Gouda en ligt begraven "dicht onder de preekstoel" . Hester is op 9 februari 1649 begraven in Leiden. Uit dit huwelijk:
1 Petrus, geboren op 27 november 1626 in Gouda (zie 4.1)

4.1: Petrus Isaacsz Plancius, zoon van Isaac Plancius (3.7), geboren op 27 november 1626 in Gouda en daar gedoopt op 29 november 1626, predikant, huwt op 16 mei 1651 te Oegstgeest met Johanna Isaacks (Janneke) Bavelaer, geboren ca 1630, dochter van Isaack Bavelaer en Annetje Jans. Petrus is op 10 oktober 1651 in Leiden getuige bij de doop van Pieter Bavelaar, zoon van zijn zwager en jongere broer van zijn vrouw Marcus Isaacks Bavelaar. Johanna overlijdt op 12 september 1666.
Petrus gaat opnieuw in ondertrouw op 27 oktober 1667 te Harderwijk (of Nunspeet?) en huwt voor de tweede keer op 10 november 1667 (kerk) te Harderwijk (of Nunspeet?) met Mechtelt Schrassert, geboren te Harderwijk op 22 augustus 1647 en daar gedoopt op 25 augustus 1647 als dochter van Johan Reijnersz Schrassert en Geertruit Hendricks Witten. Hij is predikant in Leiderdorp en Harderwijk. De brand die de Fransen in 1673 stichtten, vernielde het huis van Ds.Plancius met het daarin gelegen doopboek van 1649-1673 (bron: www.alweer-een-vermeer.nl). Petrus overlijdt op 29 december 1678 in Harderwijk (of Nunspeet?) en is op 7 januari 1679 in Harderwijk begraven. Mechteld is op 5 juni 1709 te Harderwijk begraven. Uit dit huwelijk:
1 Johan Henric, geboren in 1668 te Harderwijk. Hij overlijdt in juni 1669 te Harderwijk;
2 Isaac, geboren in november 1669 te Harderwijk. Hij overlijdt in november 1669 te Harderwijk;
3 Johan Henrick, gedoopt op 3 december 1670 te Harderwijk;
4 Johanna Hester, gedoopt op 27 oktober 1676 te Harderwijk. Zij overlijdt in oktober 1682 te Harderwijk;
5 Frederik Petrusz, geboren op 22 september 1678 te Harderwijk (zie 5.5).

5.5: Frederik Petrusz Plancius, zoon van Petrus Plancius (4.1), geboren op 22 september 1678 te Harderwijk en daar als "Vrederijk" wegens de vrede met Frankrijk gedoopt op 25 september 1678.
Zijn buitenechtelijk kind Frederica Agnes bij Johanna Scharbach, die bij de geboorte op 25 februari 1703 in Harderwijk
“in den Craam” overleed, is aanleiding geweest tot een langdurige en pijnlijke juridische procedure. Frederik werd daarbij vertegenwoordigd door Dr. Greve. Huwelijksproclamaties van Frederick Plancius en Sophia Knelis op 6 oktober 1709 vinden geen  voortgang op last van de heren van de magistraat van Harderwijk.
Frederik verkoopt op 5/6 november 1709 het Plancius Gepoten en de hof of de verbrande Plancius-plaats aan Burgermeester Bonen. Erf- en sterfhuis van Fredrik Plantius en Fijtje Cornelis 28 maart 1765.
Frederik Plancius huwt, eerst kerkelijk op 6 oktober 1709 in Harderwijk, ondertrouwt daarna op 2 maart 1710 en huwt op 23 maart 1710 te Harderwijk met Sophia (Fijtje) Cornelissen, geboren op 24 januari 1696 te Ermelo als dochter van Cornelis Hendriksz en n.n. Sophia overlijdt op 20 februari 1765 te Harderwijk.
Uit de relatie met Johanna Scharbach:
1 Frederika Agnes, onecht, geboren en overleden op 25 februari 1703 te Harderwijk;
Uit het huwelijk Sophia Cornelissen:
2 Mechteld, gedoopt op 24 juli 1711 te Harderwijk, huwt op 7 februari 1734 (kerk) te Harderwijk met Peter Christiaan Olthuijzen;
3 Peter, gedoopt op 27 juni 1714 te Harderwijk. Hij overlijdt in Harderwijk, nog geen jaar oud;
4 Peter, gedoopt op 19 november 1715 te Harderwijk; 
5 Maria Hester, gedoopt op 24 december 1717 te Harderwijk, huwt met Frederik van Luijk; 
6 Hester, geboren op  8 januari 1720 te Harderwijk en daar gedoopt op 14 januari 1720. Zij ondertrouwt op 21 april 1748 in Harderwijk en huwt daar op 5 mei 1748 met Cornelis Aeltsz, gedoopt op 12 februari 1723 in Harderwijk als zoon van Aelt Cornelisz en Dirkje Jansd Knaap. Maria is op 16 maart 1786 in Harderwijk begraven en Cornelis overlijdt op 12 oktober 1796 te Harderwijk.  

 

Tussen 1741-1814 zijn een aantal Plancius familieleden lid van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Harderwijk. Het volgende is over hen op geschreven.
Maria Plancius doet in 1741 haar belijdenis. Zij vertrekt naar de Bruggestraat in Desemer bij Apeldoorn;
Fredericus Plancius doet in 1778 zijn belijdenis;
Sophia Gesina Plancius
, in 1800 is haar attestatie. Zij vertrekt naar Amsterdam;
Peter Plancius
doet in 1809 zijn belijdenis;
Gerritje Plancius
doet in 1811 haar belijdenis. Zij woont bij haar bij haar ouders, maar vertrekt in 1825 naar Amsterdam 1825.

Dan volgen we de familie Plancius in Harderwijk. Helaas missen we nog de aansluiting met de bovengenoemde familie.

Mechteld Jansen Plancius, huwt met Peter Christ. Olthuijsen. Uit dit huwelijk: 1 Christiaan, *02.03.1734, Harderwijk; 2 Frederik, *19.04.1735 Harderwijk; 3 Anna Geertruitjen, * 29.08.1736 Harderwijk; 4 Frederik, * 02.01.1739 Harderwijk.


(6?) Peter Plancius, huwt met Geertje van Lingen. Peter is begraven op 11 april 1799 en Geertje op 17 oktober 1801, beiden in Harderwijk.

(7?) Frederik Plancius, geboren in 1750 in Harderwijk, mandenmaker (1830), huwt met Gerharda Ekkenhuis,  wonend Hoogstraat 400 (1830). Uit dit huwelijk:
1 Gerrit, geboren op 31 mei en gedoopt op 2 juni 1793 te Harderwijk (zie 9.1);
2 Willemijn,
geboren op 27 maart en gedoopt op 2 april 1795;
3 Johannes, geboren op 19 en gedoopt op 20 september 1798 te Harderwijk, mandenmaker (1830), wonend Hoogstraat 400 (1830), ongehuwd.

(8?) Jan Plancius, geboren op 16 augustus 1765, beroep vannier en mandenmaker (1830), huwt ca 1793 met Alberdina van der Does, Dina. Woont in 1830 aan de Grote Marktstraat 587 in Harderwijk. Uit dit huwelijk:
1 Hendrik,
geboren op 15 en gedoopt op 25 juli 1794 in Harderwijk (zie 10.1);
2 Hermina,
geboren op 23 augustus en gedoopt op 10 september 1796 in Harderwijk;
3 Peter, geboren op 22 en gedoopt op 23 januari 1800 in Harderwijk;
4 Lambert, geboren op 15 en gedoopt op 24 augustus 1803 in Harderwijk, ongehuwd, voerman (1830), wonend Grote Marktstraat 587 in Harderwijk (1830).

9.1: Gerrit Frederiks Plancius,
zoon van Frederik Plancius (7?), geboren op 31 mei en gedoopt op 2 juni 1793 te Harderwijk, kleermaker, huwt, wonend aan de Vulderstraat (bis) 468 (volkstelling 1830). Uit dit huwelijk:
1 Gerhardus Johannis, geboren in 1819 in Harderwijk;
2 Geerhard
, geboren in 1823 in Harderwijk;
3 Frederik Willem,
geboren in 1825 in Harderwijk;
4 Dirk
, geboren in 1828  in Harderwijk.

 

10.1: Hendrik Jans Plancius, zoon van Jan Plancius (8?), geboren op 15 en gedoopt op 25 juli 1794 in Harderwijk, schipper, wonend Grote Marktstraat 587 in Harderwijk (1830). Uit dit huwelijk:
1 Johanna Alberdina, geboren in 1823 in Harderwijk;
2 Hendricus Johannes
, geboren in 1825 in Harderwijk;
3 Jannetje, geboren in 1827 in Harderwijk;
4 Maria Hendrika
, geboren in 1829 in Harderwijk;


Peter Plancius, geboren in 1802 in Harderwijk, voerman (1830), Wonend Grote Poortstraat 513 in Harderwijk (1830).


Namen zonder bekende verbanden
1810-1883

Gerhardus Johannes Plancius,
geboren 09-10-1818
Detmer Gerard Plancius, geboren 08-08-1820
Johanna Alberdina Plancius, geboren 14-08-1822
Geerard Plancius, geboren 28-09-1822
Hendrikus Johannus Plancius, geboren 9-09-1824
Jannetjen Plancius, geboren 01-02-1827
Dirk Plancius, geboren 08-10-1827
Gerritje Plancius, geboren 24-03-1830
Hendrika Johanna Plancius, geboren 05-12-1831
Jan Plancius, geboren 09-04-1834
Jan Plancius, geboren 02-12-1835
Johanna Geertruida Plancius, geboren 21-02-1837
Johanna Alberdina Plancius, geboren 09-07-1841
Albert Willem Maurits Plancius, geboren 26-01-1844
Hendrikus Plancius, geboren 28-09-1846
Johanna Geertruida Plancius, geboren 28-09-1846
Johanna Plancius, geboren 18-02-1850
Johanna Geertruida Plancius, geboren 05-01-1852

Huwelijken (voornaam achternaam, huwelijksjaar; aktenummer):
Johanna, Gesina Plancius, 1811; 14
Petrus Plancius, 1820; 37
Peter Plancius, 1828; 10
Johanna Alberdina Plancius, 1852; 48
Hendrikus Johannes Plancius, 1853; 7
Johanna Alberdina Plancius, weduwe, 1863; 39
Dirkje Plancius, 1877; 7
Dirk Plancius,
1878; 43
Hendrikus Johannes Plancius, weduwnaar, 1883; 40

overlijden
Ditmer Gerard Plancius,
overlijdt op 3 februari 1821 in Hardenberg;
Petrus Plancius, overlijdt 21 september 1829 in Hardenberg;
Jan Plancius, overlijdt op 22 maart 1834 in Hardenberg;
Johanna Alberdina, overlijdt 2 november 1841 in Hardenberg;
Hendrik Plancius, overlijdt op 9 november 1846 in Hardenberg;
Johanna Geertruida Plancius, overlijdt op 14 november 1846 in Hardenberg;
Louisa Augusta Wilhelmina Amalia Plancius, overlijdt 9 februari 1848 in Hardenberg;
Petrus Plancius, overlijdt 6 december 1852 in Hardenberg;
Louis Frederik Willem Plancius, overlijdt 26 april 1859 in Hardenberg;
Peter Plancius, overlijdt 24 juli 1860 in Hardenberg;
Jannetje Plancius, overlijdt 20 april 1879 in Hardenberg;

In het begin van de 20e eeuw bestond er een passagiersschip met de naam Plancius. Het maakte reizen naar Indonesië.

Plancius Stoomschip

Plancius aan de Plantage Kerklaan werd in 1876 gebouwd als sociëteitsgebouw van de joodse zangvereniging ‘Oefening Baart Kunst’. Op de gevel van dit neoclassicistische gebouw prijkt een davidster.
Eind 19e eeuw was Plancius een populaire gelegenheid voor concerten, toneeluitvoeringen, feesten en partijen. De zangvereniging en de Amsterdamse Orkestvereniging gaven er concerten in de grote zaal en in de Wintertuin, een ruimte die het midden hield tussen een café en een palmenkas. Men organiseerde er bijvoorbeeld (op joodse feestdagen) synagogendiensten en politieke bijeenkomsten van sociaal-democraten en vakbeweging. Alle destijds befaamde Nederlandse socialisten traden er voor het voetlicht: Domela Nieuwenhuis, Pieter Jelles Troelstra en Henri Polak.
Rond 1900 begon de neergang van Plancius; de functie was door nieuwe gebouwen in de stad overgenomen. In 1913 werd het gebouwd verkocht en omgebouwd tot moderne taxicentrale. In de jaren negentig kreeg het gebouw opnieuw een culturele functie, toen alternatieve mime- en dansgezelschappen zich op de bovenverdieping vestigden. Sinds 1 mei 1999 huist het Verzetsmuseum in Plancius.

Plancius-gebouw

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

50

 © a platvoet

Tekstvak:

49

Rubrieken:

50

51

52

53

54

56

56

57

Tekstvak:

56

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

Platevoet, Plaetevoet en Plancius

Tekstvak:

Nova Zembla, de film

Nova Zembla is een door Reinout Oerlemans geregisseerd historische dramafilm en is de eerste Nederlandse avondvullende 3D-film. Deze draaide vanaf 24 november 2011 in de bioscoop.

De film romantiseert de laatste ontdekkingsreis (1596-1597) van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck om de door de cartograaf en dominee Petrus Plancius voorgestelde route "om de Noord" naar Indië te ontdekken.

Jan Decleir speelde de rol van Petrus Plancius.

Gebouw Plancius (rechts) in 1891 (foto Jacob Olie)

Gebouw Plancius 2005

Het Plancius Expeditiecruiseschip is in 1976 van de helling gekomen als de HMS Tydeman. In de periode van 2008 tot 2009 is dit schip van marineschip omgebouwd tot een hedendaags expeditiecruiseschip. Het is voorzien van een fraaie panoramalounge en restaurant met grote ramen. Een ideaal schip voor reizen naar de poolstreken.

Plancius, Expeditiecruiseschip

Tekstvak: