Zoals al op de vorige pagina is gememoreerd, zijn we bij

genealogisch onderzoek afhankelijk van beschikbare teksten.†

Klerken die de naam op moeten schrijven bij geboorte, doop, huwelijk, overlijden, belastingheffing, enz. maken nogal eens fouten. Zo zijn ook de in de spelling van de naam Platvoet voornamelijk door verschrijvingen, vele variaties ontstaan. En aan de weerbarstigheid van het ambtelijk gezag met betrekking tot herstel is te danken dat ze zijn blijven bestaan.

Maar ook nakomelingen hebben in enkele gevallen een bewuste keuze gemaakt en hun naam aangepast, zoals duidelijk het geval is bij Plancius en Platfoot, maar waarschijnlijk ook bij Plaetevoet en PlaetevoŽt.

Circa 30 spellingvarianten zijn er nu gevonden. Daarbij is het lang niet altijd duidelijk wat de reden van de naamswijziging is geweest en, wat misschien wel belangrijker is, welke conclusies daaruit getrokken moeten worden. Zijn het werkelijk varianten of is er sprake van een heel ander geslacht?

Met name bij het Duitse

Platfuss kan men zich die vraag stellen, vooral omdat de naam hier zowel in de mannelijk als in de vrouwelijke lijn is doorgegeven.

 

Heel bijzonder is de joodse tak uit Amsterdam. Daarvan is bekend, dat zij de naam Platvoet heeft aangenomen. Het is weliswaar geen spellingvariant, maar wel een afzonderlijk geslacht.

 

Hiernaast een overzicht van alle gevonden spellingvarianten met daarbij de datum en de plaats van de oudste gevonden vermelding.

Spellingvarianten

Tekstvak:

Rubrieken:

Herkomst van de naam

3

4

5

6

7

8

9

Tekstvak:

8

© a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

naamspelling

jaar

 

plaats

opmerking

 

 

 

 

 

Platvotes

1381

 

Deventer NL

verschrijving (t en e omgedraaid?)

Platvoit

1457

 

Herford

verschrijving (i moet e zijn)

Platvoott

1528

 

Herford

waarschijnlijk verschrijving van Platvoet

Platfoet

1551

 

Herford

verschrijving (f moet v zijn)

Platvoth

1590

 

Herford

waarschijnlijk verschrijving van Platvoet

Pladtvoedt

1675

 

Deventer NL

verschrijving

 

 

 

 

 

Platfote

1400

 

Ascheberg D

 

Plattvoet

1400

 

Ascheberg D

 

 

 

 

 

 

Platevoet

ca 1575

 

Krombeke? B

 

Platevoet

1692

 

Noord Holland

 

Platevoet

1692

 

USA

 

Platevoet

?

 

Leiden

 

Platevoet

?

 

Amsterdam

 

 

 

 

 

 

Platevoets

1736

 

Noord Holland

verschrijving van Platevoet

 

 

 

 

 

Platefoet 

1578

 

Menen B

verschrijving van (Pieter) Platevoet

 

 

 

 

 

Plaetevoet 

1684

 

Krombeke? B

naamswijziging

Plaetevoet 

ca 1750

 

N-Frankrijk

 

 

 

 

 

 

Plaetvoet

?

 

BelgiŽ

 

 

 

 

 

 

Plaeteveet

?

 

N-Frankrijk

 

 

 

 

 

 

Platevoet

1600

 

Noord Holland

afkomstig van Vlaanderen

 

 

 

 

 

Plattevoet

1752

 

Den Helder NL

 

Plattevoet

 

 

BelgiŽ

 

 

 

 

 

 

Plancius

1585

 

Amsterdam

alias van Pieter Platevoet

 

 

 

 

 

Platfoot

1879

 

USA

naamswijziging van Platvoet

 

 

 

 

 

Platvoei

1879

 

USA

verschrijving van Platvoet

Platfoat

1879

 

USA

verschrijving van Platvoet

Platfoat

1879

 

USA

verschrijving van Platfoot

 

 

 

 

 

Platfoet

1723

 

Nienborg D

verschrijving

Plattfuet

1724

 

Nienborg D

verschrijving

Platfuet

?

 

 

 

 

 

 

 

 

Platfuss

1716

 

Duisburg-Walsum D

 

Platfuss

1721

 

Denemarken

 

Platfuss

1721

 

AustraliŽ

 

 

 

 

 

 

Plattfuss

1738

 

Duisburg -Walsum D

 

Plattfuss

1738

 

AustraliŽ

 

Plattfuth

1738

 

Duisburg -Walsum D

 

 

 

 

 

 

Plattfoth

1821

 

Lonneker (Enschede)

fout in een akte: moet zijn Joseph Platvoet

 

 

 

 

 

Platvoerde

1312

 

Oudenaarde B

originele naam

Platvorde

1312

 

Oudenaarde B

verschrijving

Platvoorde

1312

 

Oudenaarde B

verschrijving

Platevoord

1999

 

Enschede NL

fantasie variant