Leiden

Onderstaande gegevens komen uit de DTB van de Nederlandse Hervormde Kerk te Leiden. Het betreft hier de personen en data van Ondertrouw tussen 1575 en 1712.

 

Robbrecht Platevoet, gaat op 24 november 1584 in ondertrouw met Engeltjen de Jonge;
Samuel Platevoet, gaat op 15 juli 1585 in ondertrouw met Marye Claes;
Marie Platevoet, gaat op 15 februari 1586 in ondertrouw met Gregorius Harync;
Gerson Platevoet, gaat op 10 december 1590 in ondertrouw met Anneken van Herzeecke;
Mathijs Platevoet, huwt met Neeltgen van der Pitte;
Robert Platevoet, huwt met Engeltgen Jansdr de Jonge;
Gerson Platevoet, huwt met Annetgen van Haersaecke;
Giellis Platevoet, wonend in Leyden, koopman, gaat op 30 mei 1608 in ondertrouw met Maijcken Anthonis van Cappelle, wonend te Siercxzee; 
Ds Samuel Platevoet, wonend in Leyden, kerkendienaar, gaat op 5 september 1615 in ondertrouw met Maria van der Goes. Dominee Platvoet overlijdt te Creveceur;
Jorijs Platevoet, saaiwerker, gaat op 26 januari 1617 in ondertrouw met Maycken Brumeels;
Jesson Gerson Platevoet, vellenploter, gaat op 27 september 1619 in ondertrouw met  Jannetgen de Mey;
Joris Platevoet, weduwnaar van Maycken Bruneels, vellenploter, gaat op 18 juli 1620 in ondertrouw met Margriete van der Elst, weduwe van Pieter Roevroy;
Jesson Platevoet, huwt met Jannetgen de Mey;
Maeycken Platevoet, wonend Marendorp, gaat op 30 september 1632 in ondertrouw met Jan Jansz, wonend Knotterstraet op het Steenschuijr, kistemaker;
Abigel Platevoet, huwt met Reynier Govertsz van Milendonck;
Jan Platevoet, weduwnaar van Mechelijntgen Verhage, wonend Uytterstegraft, gaat op 21 december 1656 in ondertrouw met Peternella Letriers, wonend Suytsijde;
Jacob Joostenz Platevoet, wonend Zytgraft, opperman, gaat op 12 mei 1661 in ondertrouw met Cornelia Cornelis, wonend Uytterstegraft;
Lysbeth Jooste Platevoet, wonend Copenhincksteeg, gaat op 03 mei 1681 in ondertrouw met Johannes Willemsz de Neeff, wonend Kalverstraet, saaiwerker;
Thomas Joosten Platevoet, wonend Paradyssteegh, dekenwever, gaat op 22 januari 1683 in ondertrouw met Jacomyntge Pieters, wonend By ’t Gerecht;
Jacob Platevoet, wonend Cingelstraet, lakenwever, gaat op 16 februari 1685 in ondertrouw met Jannetge Adams;
Lysbet Joosten Platevoet, weduwe van Jan Willems de Neeff, gaat op 29 augustus 1693 ‘Pro Deo’ in ondertrouw met Gerrit van Dartel, wonend Waertgraft, lakenwerker; 
Joost Platevoet, wonend Oude Levendael, lakenwerker, gaat op 19 ovember 1707 in ondertrouw met Marytge Laroop (zie onder 1).

 

Kohier van Leyden 1600

 

In het Gemeentearchief van Leiden bevinden zich in het Stadsarchief 1575-1816 onder nummers 3987, 3989 (tweede gedeelte) en 3993 (tweede gedeelte) enkele kohieren van vermogensheffingen (bekend onder tal van namen, zoals "capitale leninge") uit resp. de jaren 1599, 1600 en 1602 over de dorpen in de verre omgeving van Leiden. In het “KOHIER van de CAPITALE LENINGE VAN HET JAAR 1600 voor de DORPEN IN HET RESSORT LEIDEN” komt bij het dorp NOORTWIJCK de volgende regel voor:
NRW-165  
Eleasar Platevoet, Dienaer des goddelicken Woorts, gestelt op 20 gl. comt hier 40 gl.
Het kohier is in 1993 getranscribeerd door een studentengroep Oud Schrift. Een fotokopie van de kohieren (van 1600 en 1602), met transcriptie, bevindt zich op de studiezaal van het Gemeentearchief. Voor een beter begrip van de  transcriptie dient het volgende. Het kohier van 1599 was de basis voor die van 1600 en 1602. Toen in 1599 het kohier klaar was, werden af en toe nog personen bijgevoegd die  men alsnog voor een aanslag in aanmerking liet komen, vooral omdat uiteindelijk de belastingvrije voet van 3000 gulden verlaagd werd naar 2000 gulden.
De aanslag voor 1599 werd in 1600 verdubbeld en in 1602 nam men weer de helft van de definitieve aanslag van 1600. De transcriptie werd in 1991/2 uitgevoerd door een werkgroep, gevormd door abituriënten van de cursus Oud Schrift.
Bron: http://www.oudsoetermeer.nl/bronnen/indexenenzregio1406-1949/1600leideneokaplening.doc

In Leiden vinden we nog gegevens van de navolgende tak.


1: Joost Platevoet, huwt met N.N. Uit dit huwelijk:
1 Joost, geboren in Leiden (zie 2.1);
2 Jacob, geboren in Leiden, huwt Cornelia Cornelisdr.

2.1: Joost Joostenz Platevoet, zoon van Joost Platevoet (1), geboren in Leiden, huwt eerst met Marijtgen van Coppenhoven. Hij huwt daarna opnieuw op 18 november 1655 in Leiden met Marie Matthous (Hardeman), geboren in Leiden en eerder (23.08.1652, Leiden) getrouwd geweest met Claes Jansz. Uit het 2e huwelijk van Joost:
1 Elisabeth, gedoopt op 12 oktober 1656 in Leiden;
2 Grietgen, gedoopt op 30 december 1657 in Leiden, overleden voor 1667;
3 Joost, gedoopt op 30 maart 1659 in Leiden;
4 Dirckien, gedoopt op 8 augustus 1660 in Leiden;
5 Thomas, gedoopt op 2 februari 1662 in Leiden (zie 3.5);
6 Pieter, gedoopt op 14 november 1663 in Leiden;
7 Grietje, gedoopt op 17 maart 1666 in Leiden.

3.5: Thomas Joostenz Platevoet, zoon van Joost Joostenz Platvoet, gedoopt op 2 februari 1662 in Leiden, huwt op 22 januari 1683 in Leiden met Jacomijntje Pieters, geboren in Leiden als dochter van Pieter Pieterz en Jozijntgen Christiaensdr. Uit dit huwelijk:
1 Maritie, gedoopt op 18 aug. 1683 in Leiden;
2 Jerintje, gedoopt op 31 jan. 1685 in Leiden;
3 Lijsbeth, gedoopt op 12 feb. 1688 in Leiden;
4 Annetje, gedoopt op 1 apr. 1691 in Leiden;
5 ? Thomas, gedoopt op 29 mrt 1693 in Leiden;
6 Pieter, gedoopt op 16 sep. 1696 in Leiden;
7 ? Anna, gedoopt op 14 mrt 1700 in Leiden;
8 Jakomijntje, gedoopt op 16-03-1704(?) in Leiden, huwt op 3 november 1730 met Lodewijk van der Velde, geboren in Leiden. Uit dit huwelijk, allen gedoopt in Leiden: 1 Micha?, 6 dec. 1729; 2 Daniel, 5 aug. 1731; 3 Marijtje; 4 Yzak, 11 mrt 1736; 5 Thomas, 17 feb. 1737; 6 Sara, 20 sep. 1739; 7 Johannes, 5 feb. 1741; 8 Aaltje, 26 mei 1743; 9 Anna, 16 dec. 1745.

Fort Crèvecoeur, met rechts de huidige situatie

Crèvecoeur is een fort, gebouwd in 1587 op een eilandje ten noorden van Den Bosch, waar de Dieze in de Maas stroomt. De scheepvaart naar ’s Hertogenbosch kon daar geblokkeerd worden. Er zijn nu nog slechts enkele overwoekerde ruïnes te zien van de kruithuizen en magazijnen uit 1750.

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

Aan het slot van het levensverhaal van Petrus Plancius in het Biografisch Woordenboek vinden wij nog de volgende informatie:
'Behalve deze
familie Platevoet, die den naam Plancius is gaan dragen, is er ook nog een familie die zich Platevoet is blijven noemen. Een zekere Mattheus Platevoet stond 16 juli 1583, toen Parma die stad innam, te Duinkerken -volgens Janssen was hij in datzelfde jaar ook predikant te Hondschoote- en van 1583-1602 te Leiden; toen kreeg hij emeraat; in 1607 stierf hij. Een Nicolaas Platevoet heeft te Ostende gestaan. Een Elizer of Eleazar Platevoet werd 7 october 1587, als uit Sandwich afkomstig, ingeschreven in het album academicum te Leiden, disputeerde daar in juli 1592 over de Drie-eenheid en stond daarna te Noordwijk (1597-1606), te Oosterwijk (Z.H.-1606) en te Gorinchem (1608) Was deze wellicht een zoon van de in 1577 te Sandwich wonende Mander Platevoet? (Vgl. J.H. Hessels, Ecclesiae Londino-Batavae, Archivum III (Canterbury 1897, no. 480). In 1604 rees er moeite tusschen hem en den heer van Noordwijk, Johan van der Does waarmee de particuliere synode zich toen nog heeft moeten bezighouden. In 1614 werd een zekere Samuel Platevoet geëxamineerd om als predikant te gaan dienen op 't fort te Crèvecoeur bij ‘s Hertogenbosch, waar hij gestaan heeft van 1614-1620. Vermoedelijk was deze een zoon van den genoemde Mattheus, predikant te Leiden. Als Leidensis werd Samuel toch, dertien jaar oud, aan de academie aldaar ingeschreven, 13 september 1601; de inschrijving van zijn vader volgde op den 18en dier maand. Als medeondertekenaar van het rekwest tegen de benoeming van Vorstius tot hoogleraar in de theologie werd hij in 1620 door curatoren berispt en toen hij weigerachtig bleef zijn leedwezen over het gebeurde te betuigen, uit het Statencollege ontslagen.'

Interessant aan dit citaat is dat
Samuel Platevoet,  wordt genoemd, die in de daarvoor vermelde bron (De Wapenheraut) opgevoerd wordt als Platvoet. Dat moet welhaast dezelfde zijn, alleen is de naam van Platevoet veranderd in Platvoet (of andersom?).

Tekstvak:

50

 © a platvoet

Tekstvak:

49

Rubrieken:

50

51

52

53

54

56

56

57

Tekstvak:

50

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

Platevoet, Plaetevoet en Plancius

Fort Crèvecoeur