Platvoet in Enschede 5

4e generatie (vervolg)

8.1: Lambertus Johannes Platvoet, zoon van Bernardus Platvoet (4.4), geboren 5 september 1844 in Enschede, schoenmaker, huwt op 16 oktober 1873 in Oldenzaal met winkelierster Christina Johanna Heerink, geboren op 24 juni 1845 in Oldenzaal. Het gezin woont aan de Haverstraat (A321) 15, het ouderlijk huis. Lambertus overlijdt op 17 juli 1901, 56 jaar oud. Christina vertrekt naar het H J van Heekplein 5. Zij overlijdt op 2 augustus 1917 in Oldenzaal, 72 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Jacoba, geboren op 18 augustus 1874 in Enschede. Zij overlijdt op 28 februari 1889 in Enschede, 14 jaar oud, en aldaar begraven op het RK Kerkhof;

2 Gerhardus Bernardus, geboren op 9 oktober 1875 in Enschede (zie 14.2);

3 Bernardus Johannes, geboren op 14 december 1876 in Enschede, schoenmaker. Hij vertrekt op 23 februari 1893 naar Baardwijk (NB). Hij overlijdt op 18 december 1900 in Enschede, 24 jaar oud. Hij is op 22 december begraven op het RK Kerkhof in Enschede;

4 Jacobus Bernardus Johannes, Jacob, geboren op 25 juli 1878 te Enschede. Jacob overlijdt op 13 november 1880 te Enschede, 2 jaar oud.

5 Bertha Johanna, geboren op 12 januari 1880 in Enschede, winkelierster, huwt op 14 oktober 1903 te Enschede met zwager Johannes Gerhardus Eshuis, geboren op 9 juni 1876 in Oldenzaal, bakker. Berta overlijdt op 3 januari 1926 in Enschede, 45 jaar oud en Johan overlijdt op 4 december 1937 in Enschede;

6 Jacobus Christiaan, Jacob, geboren op 25 maart 1881 in Enschede, stoffeerder, komt op 26 juli 1899 terug uit Nijmegen en vertrekt weer op 30 april 1901, nu naar Haarlem. Hij heeft ook in Den Haag gewoond, want daar komt hij op 16 november 1904 van terug naar de Haverstraat. Hij woont op gegeven moment bij zijn moeder aan het Van Heekplein 5.

7 Berendina Christina, geboren op 1 januari 1883 te Enschede, huwt op 2 mei 1906 te Enschede met Martinus Nolbertus Mulders, geboren in 1877 in Den Helder, handelsreiziger. Zij woont ook een tijd aan de Langestraat 10. Zij overlijdt op 27 maart 1964 in Tilburg;

8 Johannes Lambertus, Johan, geboren op 22 juli 1884 in Enschede (zie 14.8);

9 NN, vrouw, geboren en overleden 8 februari 1887;

10 Christina Johanna, geboren op 13 april 1888 te Enschede. Zij overlijdt op 21 maart 1889 te Enschede, 11 maanden oud.

In den gevel van het huis van Mej. de Wed. L.J. Platvoet-Heerink in de Haverstraat alhier is een steen ingemetseld met het inschrift: “Het eerste huis na den brand van 7 Mei 1862”.  Hier verrees na den grooten brand van Enschede het eerste huis uit de puinhopen.Thans na ongeveer vijftig jaren zal dit huis door een ander worden vervangen. Men is met het afbreken reeds begonnen. Het is afkomstig uit Alstätte. Toen de thans overleden eigenaar in 1862 zijn huis door het vuur had verloren, begaf hij zich onmiddellijk naar Alstätte en kocht daar van de familie Klümper voor afbraak het geraamte en de pannen van een boerenwoning voor 125 gulden. Vier dagen na den brand kwam deze afbraak, geladen op een karavaan van ongeveer 25 Alstätter wagentjes, onze stad binnen. Daarop lag het huis van de heer Platvoet. Laatsgenoemde heeft de voerlui flink getracteerd en deze keerden hoogst voldaan naar huis terug na eerst nog de ruïnes van het ongelukkige Enschede te hebben bekeken.

Nu werd met spoed aan het opbouwen begonnen en slechts 21 dagen na den brand werd het huis, hoewel nog niet geheel voltooid, reeds door de bewoners betrokken. De groote “niendeur” bleef ook hier in Enschede bestaan, doch verdween wegens een verbouwing  in 1875.

Het schijnt, dat dit naar Enschede overgebrachte huis dagteekent uit 1825; althans bij het afbreken deze dagen is een dakpan gevonden met het opschrift: “Bernardus Lindebaum i, Gronau 1825”, zeer waarschijnlijk de naam van den pannenleverancier.

De dakpan benevens de  bovengenoemde steen zijn door Mej. Platvoet welwillend afgestaan aan de Oudheidkamer alhier (zie afbeeldingen)

Merkwaardig is het, dat dit oude huis thans weder te Twekkelo (nabij Enschede, red.) wordt opgebouwd. Het nog geheel gave eikenhouten geraamte met pannen is gekocht door den landbouwer Schukkert te Twekkelo en zal eerlang weer als boerenwoning dienst doen. Weinige huizen zullen een dergelijken “bewogen” levensloop hebben.

1902, Haverstaat, Enschede.

Geheel rechts de winkel van Lambert Platvoet

1902, bouwplan Haverstaat 23, Enschede.

 

8.2: Carel Platvoet, zoon van Bernardus Platvoet (4.2), geboren op11 november 1855 in Enschede, schoenmaker, huwt op 29 mei 1890 in Oldenzaal met Johanna Maria Hazewinkel, geboren op 10 november 1859 in Oldenzaal. Zij wonen aan de Haverstraat A325. Uit dit huwelijk:

1 Johanna Susanna, geboren op 22 november 1891 in Enschede, huwt op 26 juni 1922 in Oldenzaal met Marinus Antonius Reuver, geboren in 1889 in Losser, onderwijzer. Johanna overlijdt op 3 februari 1939 in Buurse (O) en is aldaar begraven op het RK Kerkhof;

2 Susanna Johanna, geboren op 3 juli 1893 in Enschede, huwt op 16 augustus 1921 in Denekamp met Johannes Hendrikus Mensink, geboren in 1882 in Denekamp, schilder. 

De krant Tubantia plaatst op 20 juli 1911 een artikel van J J van Deinse dat gaat over het eerste huis dat na de brand in 1862, waarbij nagenoeg heel Enschede afbrandde, weer is opgebouwd. In het boekje "De Brand op 7 mei 1862 na 50 Jaren Herdacht" van het Comité tot Herdenking, bestaande uit JJ van Deinse, J Beukers, CJ Snuif, J Stroink en A Benthem, uit 1912, vinden we dit artikel ook.

Een factuur van schoenmaker Lambert Platvoet uit 1880 voor de heer Arnold Gräs (Nol Graas), die aan de Veenstraat woonde, in het oldste hoes van Enschede.

 

Op 19 februari 1920 na de geboorte van het zesde kind verlaat de familie het café en vertrekt naar Amersfoort omdat Gerard een groot bouwproject heeft in Leusden. Als dat op 3 mei 1921 achter de rug is keert het gezin, een lid rijker, weer terug naar Enschede. Op 16 november 1921 verhuist het gezin naar de Rietmolenstraat 94. Hij is een strenge, vrij autoritaire man, eigenzinnig, kritisch en veel van huis vanwege bouwprojecten in het land. De laatste jaren van zijn leven verzorgt o.a. zijn dochter Lidy hem. Hij overlijdt op 19 juli 1948, 66 jaar oud, aan leverkanker. Zijn vrouw overlijdt op 21 februari 1953 in Enschede, 71 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Gerardus Johannes, Gerard, geboren op 4 maart 1909 te Enschede, vertrekt op 4 september 1922 naar het Klein Seminarie in Culemborg. Op 22 juni 1934 wordt hij in Enschede tot priester gewijd en op 25 juni leest hij daar zijn eerste H Mis en vertrekt naar Rheden, waar hij tot 1947 kapelaan is van de H.Hartkerk. Hij verlaat dan de H.Hartkerk om naar Deventer te gaan. In 1953 krijgt hij weer een nieuw standplaats als kapelaan bij de St-Jansbaseliek in Laren. In 1956 beroept men hem in Laren tot bouwpastoor voor de nieuwe parochie de Goede Herderkerk, waarvan hij tot zijn overlijden pastoor was. Pastoor Platvoet krijgt een bloeding bij zijn bezoek aan de tandarts en overlijdt is op 13 oktober 1967 op 58-jarige leeftijd in Laren aan diabetes.

2 Johannes Gerardus, Johan, geboren op 4 december 1910 te Enschede, lijdt aan het Syndroom van Down en overlijdt op 26 oktober 1942 in Enschede, 32 jaar oud;

3 Albertus Gerrit Willebrord, Albert, geboren op 7 november 1912 te Enschede, timmerman/aannemer, overleden op 19 januari 1997 in Enschede, gecremeerd op 23 januari 1997 te Usselo Enschede , 84 jaar oud, woont in 1939 aan de Rietmolenstraat 94 (adresboek Enschede 1939), huwt op 21 oktober 1959 voor Burg.Stand in Deventer en op 19 april 1960 voor de kerk (RK) in Deventer, op 46-jarige leeftijd met Henrica Francisca Maria (Riet) Weimeriks (34 jaar oud), geboren te Deventer op 2 mei 1925, dochter van Johannes Wilhelmus Gerhardus Heimeriks (timmerman/aannemer) en Alberta Johanna Jansen.

4 Gerrit Petrus Aloysius Johannes, Gerrit, geboren op 31 januari 1914 te Enschede (zie 16.4);

5 Anna Aleida Gezina, Annie, geboren op 29 januari 1916 te Enschede, woont in 1939 aan de Rietmolenstraat 94 (adresboek Enschede 1939), trouwt met Johan Hofsté uit Enschede en krijgen op 12 december 1954 te Enschede dochter Marlies en daarna dochter Jacintha. Anna overlijdt

10.5: Gerardus Albertus Platvoet, Tinus, zoon van Gerardus Platvoet (5.6), geboren op 14 april 1882 te Enschede. Hij is eerst timmerman, maar aannemer als hij 26 jaar oud trouwt op 21 mei 1908 te Enschede, ook voor de kerk, met Anna Maria Sprakel, ook 26 jaar oud, dochter van Jannes Sprakel en Gezina Zwerink, geboren op 14 juli 1881 in de gemeente Lonneker.

Gerardus komt van de Veenstraat 113 en gaat aan het Gronauschevoetpad 86 wonen. Ook al is  hij aannemer, hij wil ook een café beginnen op de hoek met de Kneedweg. Voor dit pand vraagt hij in februari 1908 een vergunning aan voor de bouw van een woonhuis met tapperij en het maken van een put, “… om zoo spoedig van gemeentewege hier riolering wordt aangebracht, om hierin te kunnen aansluiten”, zoals hij schrijft. Op 15 augustus 1913 komt Henrica Geertruida Jacoba Overmaat (*24.03.1894) vanuit Düsseldorf bij hem inwonen. Zij vertrekt later naar de Soendastraat 12 in Enschede, alwaar in 1953 A M Platvoet woont.

9.1: Gerrit Jan, zoon van Johannes Platvoet (5.3 ), geboren op 12 mei 1871 in Enschede, woont aan de Veenstraat 65 en is steenkolenagent als hij op 10 november 1910 in Oldenzaal in het huwelijk treedt met Helena Tijhof, geboren op 18 maart 1883 in Oldenzaal. Op 2 december 1910 verhuist het gezin van de Veenstraat 65 naar de Veenstraat 63. In het gezinsregister staat bij zijn naam geschreven: Boekhandel “Onze Courant”. Op 9 oktober 1912 woont het gezin aan de Haverstraat 15a, als winkelbediende Bernardus Jacobus, geboren 24 maart 1893 in Losser, komt inwonen. Deze winkel bediende vertrekt op 30 juni 1915 naar Den Haag. De familie verhuist op 25 december 1920 naar de Gronausche Straat 14A en op 24 november 1934 naar de ?straat 24. Helena overlijdt op 27 januari 1935. Uit dit huwelijk:

1 Johannes Antonius, geboren op 24 november 1911 in Enschede, kantoorboekhandel (nadere gegevens ontbreken nog);

2 Maria Grada Antonia, geboren op 17 januari 1913 in Enschede, winkeljuffrouw;

3 Antonius Johannes Maria, geboren op 12 februari 1915 in Enschede;

4 Gerrit Jan, geboren op 6 januari 1917 in Enschede;

5 Bernardus Henricus Maria, Ben, geboren op 15 september 1920 in Enschede en overlijdt aldaar op 18 maart 2003;

kantoorboekhandel Platvoet

Tekstvak:

Veldboer, geboren op 19 januari 1880 in Oss en overleden op 27 januari 1935 in Enschede. Uit dit huwelijk:

1 Johannes Hendrikus, geboren op 9 juni 1906 in Enschede, mattenmaker in de fabriek (15);

2 Hendrik Gerrit, geboren op 11 augustus 1907 in Enschede, overlijdt op 3 oktober 1907;

3 Gerda Adelheid Maria, geboren op 11 augustus 1907 in Enschede, overlijdt op 18 augustus 1907;

4 Adelheid Grada Maria, geboren op 28 juli 1908 in Enschede, woont in 1939 Veenstraat 57 (adresboek Enschede 1939);

5 Hendrik Adreanus, geboren op 12 januari 1910 in Enschede, vertrekt op 14 september 1929 naar de Ruysdaelstraat 52 in Nijmegen;

6 Leo Gerrit, geboren op 11 april 1911 in Enschede;

7 Antonius Robertus, geboren op 7 juni 1912 in Enschede en overlijdt op 25 januari 1928, 15 jaar oud. In zijn graf is later zijn moeder, M J Platvoet-Veldboer, bijgezet;

8 Agnes Juliana, geboren op 28 januari 1914 in Enschede, overlijdt op 25 januari 1928;

9 Petrus Bernardus, geboren op 29 juni 1917 in Enschede;$

10 Alphonsus Maria, Fons, geboren op 6 augustus 1918 in Enschede, is als kind misdienaar in de St. Jacobuskerk in Enschede. Als acoliet heeft hij de grote inwijding in 1933 van de huidige Jacobuskerk meegemaakt. Hij is etaleur en een man met veel humor. De reclamewereld is tot zijn 78e jaar zijn lust en zijn leven. Fons overlijdt op 11 september 1997 en is gecremeerd in Usselo (O).

11 Norbertus Benedictus, geboren op 30 juni 1922 in Enschede.

Gronausche Voetpad 86, Enschede:

links de bouwtekening, rechts het pand in 2005

grafsteen van Antonius Robertus Platvoet en zijn moeder.

9.2: Hendrik Jan Platvoet, zoon van Johannes Platvoet (5.3 ), geboren op 20 juni 1872 in Enschede, is colporteur en is samen met zijn broer Gerrit Jan in het ouderlijk huis aan de Veenstraat 65 blijven wonen, waar hij ook een sigarenwinkel drijft. Op 27 augustus 1914 verhuist hij naar de Veenstraat 57 en later naar de Hoogstraat 40 (?). Op dit adres komt zijn broer Gerrit Jan een poosje inwonen, maar vertrekt op 2 december 1910 naar de Veenstraat 63. Hij is fabrieksbaas als hij op 7 juni 1905 in Enschede trouwt met Maria Johanna

Rubrieken:

24

25

27

28

30

31

32

33

29

Tekstvak:

36

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

26

Haverstaat, Enschede.

 

8.1.4 Bertha Johanna Eshuis-Platvoet

33

34

35

36

37

38

39

41

43

44

46

42

45

40

8.1.6 Berendina Christina Mulders-Platvoet

8.1.5 Jacobus Christiaan Platvoet

Schoenlepel, L.J. Platvoet, Haverstaat 15, Enschede. “Uitsluitend prima Schoenwerk”. Foto: André Cool, Zuid-Afrika

 

rond 1988, ongeveer 72 jaar oud;

6 Hendrikus Antonius Hubertus, Henk, geboren op 3 november 1918 te Enschede (zie 16.6);

7 Aleida Gerarda Jeanne Margaretha, Lidy, geboren op 15 mei 1920 te Amersfoort, huwt met Theo Butterhof en krijgen twee kinderen, zoon Theo en dochter Ceciel;

8 Saturninus Andreas Franciscus, Ninus, geboren op 30 november 1921 te Enschede (zie 16.8);

9 Ansfridus Jacobus Josephus, Fried of Fred, geboren op 18 juni 1924 te Enschede, architect. Bekend is dat Friedus als pas afgestudeerde een ontwerp maakt voor zijn neef Albert (1918) voor de verbouwing van de paardenstallen bij de kolenzaak aan de Zuiderspoorstraat. Het wordt een prachtig ontwerp met boxen, drinkbakken en wastafels met mooie kranen. Maar kennelijk te ambitieus, want het is nooit uitgevoerd.

10.Vindicia Maria Josephina Antonia, Dicia of Dies, geboren op 11 maart 1928 te Enschede. Zij staat in haar jeugd bekend als wat eigenzinnig en avontuurlijk. Na de opleiding tot en werk als bibliothecaresse volgt zij een au-pair periode in Parijs en studie Frans aan de Sorbonne. In 1957 huwt zij met Fred Eijken en krijgen zij twee kinderen, zoon Don en dochter Milou.