Tekstvak:

Rubrieken:

Literatuuropgave

Voor de samenstelling van deze site is de volgende literatuur geraadpleegd
en zijn relevante delen daaruit overgenomen

 

De Leuvense Geslachten; Willem Boonen

 

Plaat 44, Huwlijken der dochters van Bastijn den Groote, W Boonen

 

De Wapenheraut; jaargang 1898, blz. 254

 

Alphabetisch Register van Eigenaren in 1832 (Enschede)

 

De Wapenheraut; jaargang 1902

 

De Wapenheraut; jaargang 1914, blz. 226

 

Het Aloude Geslacht Vogels; van A M C M Vogels, 1917

 

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek; 1918

 

Oost-Nederlandse familienamen; B J Hekket en D Taad,

 

Complete lijst van Namen; Huizing

 

Heraldiek aus aller Welt in Farben; A von Volboth en Dr Ottofried Neubecker

 

Heraldiek; Jan Leeman,

 

Petrus Plancius; J Keuning, 1946

 

Het Geval Croiset; Carel Enklaar, 1955

 

Vlaamse Stam; jaargang 1971, p.129, bewerkt door P. Potargent

 

De Leuvense Geslachten, Alfons Meuleman, 1976

 

Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 96e stuk, 1981

††††† Hfdst 1: Knokken en dokken; veiligheid en welstand van een 14de-eeuwse stad door drs. E. W.F. van den Elzen en dr. G. M. de Meyer

 

Enschede van Toen Op Briefpapier; F Wiegman, TGU, 1981

 

Historisch Centrum Overijssel;

 

Standaard Historische Atlas; Rik Gievers, 1990

 

Onze Lieve Vrouw van Lubbeek in Brabant; M J Celis & L Spinnael, 2e editie bewerkt door J Halflants, 1991

 

De havezaten in Salland en hun bewoners / A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1997; ISBN 9064696136

 

Van troebele tijden; Gert Hardeman, 1999,

 

De vroegste heren van Horst; proefschrift van V van der Borcht, Betekom, 2001

 

www.rgaros.nl/eros; Emiel Ros , Amsterdam, 2001,

 

250 Zaanse molens, R Couwenhoven, 2001, blz 84.

 

Familiegeschiedenis; Leo Platvoet, Amsterdam, 2004

 

http://perso.wanadoo.fr/pcramwinckel/oldestna.html; 2004

 

Website; Chris Kraewinkels, 2004

 

Bestuursstructuur en schriftcultuur tot het eind van de 15e eeuw in Deventer, door J.F. Benders, 2004

 

Tijdloos Twente; Gert-Jan Hospers, Universiteit Twente, Enschede, 2005

 

Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 89, 1711-1719, bewerkt door J.A.H.Boeren, 2005

 

http://home.hetnet.nl/~lgiesen/BEESEL-K.htm, 2005

 

Twickel; Stichting Twickel, Rob Bloemendaal, 2013

 

†Die Chronik der Familie van der Beck, Reinhold Ribbers, nazaat van Derick van der Beecke.

69

70

Literatuuropgave

Tekstvak:

50

© a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak:

69

© a platvoet

Tekstvak: