Kasteel van Horst

De geschiedenis van St Pieters Rode heeft geleid tot een bezoek ter plaatse.
In het buitengebied van deze plaats ligt het kasteel van Horst. Een van de vroegere Heren van Horst was waarschijnlijk een lid van de familie
Platvoet uit Leuven.

Frans Vandenbosch heeft een studie gemaakt naar de verwantschap van middeleeuwse families in dit gebied, waaronder de familie Thunen, alias Platvoet.

 

Kasteel van Horst, 2004

Een van de best bewaard gebleven kastelen uit de riddercultuur.

Tekstvak:

De verbanden tussen de geslachten Rode, Horst en Thunen (Platvoet)

Dat er verwantschap is tussen de families Rode en Horst staat al langer vast. A.de Behault en C.Combaz vermoedden in 1893 al dat de heren van Horst een jongere tak zijn van het oude geslacht van Rode. Voor die hypothese zijn steeds meer aanwijzingen. Maar er is meer: in een nieuwe studie “Documenten over de heerlijkheid Horst te Sint-Pieters-Rode” toont Edward Van Ermen aan dat van Horst en van Thunen één en dezelfde familie is.

Opmerkelijk daarbij is, dat de laatste vermelding van de naam Thunen ene Jan van Thynen is, en deze ook wordt aangeduid als Platvoet.

 

Een korte weergaven van het overzicht van de migratie van de familienamen, waarin Platvoet wordt genoemd:

1250    de familie van Horst had takken die zich van Winge, van Molenbeek, van Linden en van Rode noemden;

1257    de naam van Rode wordt bijna niet meer gebruikt;

1260    een tak van de familie van Thunen noemt zich voortaan van Horst 1292 laatste van Horst: van Horst wordt van Lantwijck

1314    laatste spoor van de naam Van Rode: Elisabeth van Rode verkoopt haar rechten aan Godfried

1357 laatste vermelding van Thunen “Jan van Thynen, geheten Platvoet” (e.e.a. uit “De vroegste heren van Horst”, een proefschrift van V. Van Der Borght, Betekom, 2001)

 

In de lijst van de zeven Leuvense geslachten komt “van Rode“ viermaal voor. De zeven geslachten zijn:
1. Uten Lieminge (met o.a. van Rode, van den Bosch, van Roost, vanden Bergh, Blankaert, de la Hamayde)
2. Van der Calsteren (met o.a. van Rode, Pinock,
Platvoet, van Duffle, van Schoonhoven, Van Raetshove,…)
3. Van Redingen (met o.a. van Rode, van Griecken, van Malcot,…)
4. Van den Steene (met o.a. de Keyser, van der Biest, Utenhove, van der Beken,…)
5. Verusalem (met o.a. van den Berghen,…)
6. Gielis (met o.a. van Udekem,…)
7. Van Rode (met o.a. van Winge, van Schoonhoven, de Crabbe, van den Schrieck, …)

Het verband tussen de grondheren van Sint-Pieters-Rode en het 7e Leuvense Geslacht is nog niet aangetoond.
De familienaam Van Rode komt ook voor in de reeksen Uten Lieminge, vander Calsteren en van Redingen.

Er valt wat te zeggen voor een verband met reeks 2 (vander Calsteren), omdat we in die reeks heel wat bekende namen tegenkomen: Pinock, van Schoonhoven, Van der Noot, van Raetshove,
Platvoet en van Duffle

Maar ook in reeks 7, met als aanvoerder Van Rode komen heel wat bekenden voor waarvan we de band met de grondheren van Sint-Pieters-Rode kunnen aantonen: Van Winge bijvoorbeeld is beslist familie van van Horst. De families van Schoonhoven, vanden Schrieck en Crabbe, die hebben later in de geschiedenis ook belangen gehad in Sint-Pieters-Rode


Bron tekst: Frans Vandenbosch, Tildonk. Zie ook website www.actagena.org

 

In het hoofdstuk over De heerlijkheid van Broechem of Cleerwijc bleek al dat Jan Platvoet junior zich met zijn Pinnock-familieleden (na hun rooftochten) verschansten in hun onneembare Horst.

Huidige kasteel Horst (2004)

Het kasteel van Horst is een van de best bewaard gebleven middeleeuwse burchten uit de riddercultuur. Van de oorspronkelijke bouw bleven een dertiende-eeuwse Romaanse toegangspoort van baksteen en de veertiende-eeuwse zware vierkante vestingtoren bewaard. De oostelijke woontoren dateert uit de zestiende eeuw. De ronde toren, de kapel en het wagenhuis zijn gebouwd in de zeventiende eeuw.

10

Rubrieken:

11

12

13

14

15

16

Platvoet in the USA

Tekstvak:

14

 © a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak: