In 1421 werd Derick Baeck, zoon van Derk Baken, na betaling van het heergewaad van 5 mark, beleend met den hoff tot Rykel, die naest der Masen gelegen is in den kerspel van Besel, met den weerde op der Masen, ende voort met allen sijnen tobehoren. In of voor 1439 werd deze boerderij door Dirck Baken verkocht aan het besloten jonkvrouwenklooster van Onze Lieve Vrouw en de 11.000 Maagden genaamd Maria-Weide te Venlo. De Gelderse leenkamer was doorgaans niet erg gelukkig met dit soort verkopen aan een 'dode hand'; met name vanaf pakweg de 17e eeuw gaf de leenkamer meestal de voorkeur aan wereldlijke personen. Het klooster mocht zich van de Kerk eigenlijk niet met dit soort wereldlijke zaken bezighouden en mocht dus ook de leeneed niet zelf afleggen. Vandaar dat deze eed van hulde en trouw werd afgelegd door zogenaamde 'hulders'. Vanaf deze aankoop door het klooster waren dit achtereenvolgens Wijnand Menselair (1439), Henrick van Dulken uit Roermond (1463 en 1474), Dries Platvoet (1483), pachter Henrick Slabbart (1549 en 1556), Jasper van Stalbergen in plaats van pater Tielman Geysbach (1558), Peter Hoeuft, rentmeester van het ambt Montfort (1559), Jasper van Stalbergen (1563 en 1569), diens neef Waltherus van Stalbergen (1591), Adam Fabri (1620), Henrick van der Smitzen (1620 en 1628), Alexander Smitzen (1628), Johan Ingen Raeij (1636), Joannes Henricus Meyer (1639), Joannes Molanus (1678), Johan Godefridus Bloemaerts (1689), Willem Bijns senior (1726) en diens zoon Willem Bijns junior (1753). Zo werd het klooster tot aan de Franse Tijd telkens beleend. (bron: http://home.hetnet.nl/~lgiesen/beesel-k.htm).

Boerderij De Kerkenhof aan de Maas

Een andere verwijzing naar de familienaam Platvoet in Nederland uit de 14de eeuw komt voor in het boek 'Oost-Nederlandse familienamen', waar onder Platvoet, naast de aardrijkskundige mogelijkheden van herkomst, ook vermeld staat: ''In Limburg, bij Roermond, vinden we in 1462 en 1467 de familienaam Plat(t)voet'.

Wellicht heeft dat te maken met het volgende.

Op 21 september 1656 wordt in Overijse (Belgie) Jodocus gedoopt, zoon van Martinus Casper en Catharina Platvoet.

Overige vermeldingen

Tekstvak:

In het Certificatieboeck 1567, fol. 398. vinden we een item over een getuigschrift.
16 maart 1568: Getuigschrift voor ANTHOINETTE CALMIER, inden naem van JAN DE LANNOY, sloetmaker, heuren sone.
Borg: Jan Carlier, sloetmaker en
Henrick Platvoet.
(bron: http://home.scarlet.be/~ma479346/fonds%20plaisier_4.htm)

Tekstvak: Tekstvak:

10

Rubrieken:

11

12

13

14

15

16

Platvoet in the USA

Tekstvak:

16

© a platvoet

Tekstvak:
Tekstvak: